top of page

VABILO NA IZREDNI ZBOR ČLANOV

Lepo pozdravljen/a!

 

 

Klub študentov občine Celje (KŠOC) te v petek, 25. novembra 2022 ob 18. uri vabi v prostore Kluba študentov občine Celje, Mariborska cesta 2, 3000 Celje, na izredni zbor članov. Za vstop na izredni zbor članov potrebuješ veljavni osebni dokument s sliko.

 

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA IZREDNEGA ZBORA ČLANOV KLUBA ŠTUDENTOV OBČINE CELJE NA DAN 25. 11. 2022:

 

Upravni odbor KŠOC je na svoji 5. korespondenčni seji, dne 4. 11. 2022, sprejel sklep o izvedbi izrednega zbora članov na podlagi 17. člena Temeljnega akta društva. Upravni odbor KŠOC skladno s temeljnim aktom predlaga zboru članov naslednji dnevni red:

 

 

Otvoritev rednega letnega zbora članov in pozdrav predsednika

Ugotovitev prisotnosti članov in ugotovitev sklepčnosti zbora članov

 

1.    TOČKA:            Potrditev dnevnega reda

2.    TOČKA:            Izvolitev delovnega predsedstva (predsednik, zapisnik, član) in dveh overoviteljev

3.    TOČKA:            Sprejem Poslovnika o izvedbi zbora članov

4.    TOČKA:            Potrditev vsebinskega, finančnega in poslovnega poročila za leto 2021 ter potrditev vsebinskega in finančnega načrta za leto 2022

5.    TOČKA:            Potrditev sprememb Finančnega pravilnika Kluba študentov občine Celje

6.    TOČKA:            Poročilo o delu predsednika Upravnega odbora za mandatno obdobje 2020/2022 ter poročilo o delu Nadzornega odbora za mandatno obdobje 2020/2022

7.    TOČKA:            Razrešitev članov organov društva ter izvolitev novih članov organov društva

8.    TOČKA:            Volitve svetnika v Svet ŠOLS in volitve svetnika v Svet Zveze ŠKIS

 

 

Vljudno te vabimo, da se udeležiš izrednega zbora članov Kluba študentov občine Celje!

bottom of page