Lepo pozdravljen/a!

Klub študentov občine Celje (KŠOC) te v soboto, 9. novembra 2019 ob 18. uri vabi v prostore Kluba študentov občine Celje, Mariborska cesta 2, 3000 Celje, na izredni zbor članov KŠOC ter volitve za svetnika v Svet ŠOLS in svetnika v Svet Zveze ŠKIS. Za vstop na izredni zbor članov potrebuješ veljavni osebni dokument s sliko.
 

PREDLOG DNEVNEGA REDA IZREDNEGA ZBORA ČLANOV KLUBA ŠTUDENTOV OBČINE CELJE NA DAN 9. 11. 2019:
Upravni odbor KŠOC je na svoji 27. korespondenčni seji, dne 16. 10. 2019, sprejel sklep o izvedbi izrednega zbora članov na podlagi 17. člena Temeljnega akta društva. Upravni odbor KŠOC skladno s temeljnim aktom predlaga zboru članov naslednji dnevni red:
 

Otvoritev rednega letnega zbora članov in pozdrav predsednika
Ugotovitev prisotnosti članov in ugotovitev sklepčnosti zbora članov
1. TOČKA: Potrditev dnevnega reda
2. TOČKA: Izvolitev delovnega predsedstva (predsednik, zapisnikar, član) in dveh
overoviteljev
3. TOČKA: Sprejem Poslovnika o izvedbi zbora članov
4. TOČKA: Volitve svetnika v Svet ŠOLS in volitve svetnika v Svet Zveze ŠKIS

Vljudno te vabimo, da se udeležiš izrednega zbora članov Kluba študentov občine Celje!

Tadej Perčič, predsednik
Klub študentov občine Celje