top of page

VABILO NA REDNI ZBOR ČLANOV

Lepo pozdravljen/a!

 

 

Klub študentov občine Celje (KŠOC) te v nedeljo, 11. junija 2023 ob 18. uri vabi v prostore Kluba študentov občine Celje, Mariborska cesta 2, 3000 Celje, na redni zbor članov. Za vstop na redni zbor članov potrebuješ veljavni osebni dokument s sliko.

 

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA REDNEGA ZBORA ČLANOV KLUBA ŠTUDENTOV OBČINE CELJE NA DAN 11. 6. 2023:

 

Upravni odbor KŠOC je na svoji 27. redni seji, dne 14. 5. 2023, sprejel sklep o izvedbi rednega zbora članov na podlagi 17. člena Temeljnega akta društva. Upravni odbor KŠOC skladno s temeljnim aktom predlaga zboru članov naslednji dnevni red:

 

 

Otvoritev rednega letnega zbora članov in pozdrav predsednika

Ugotovitev prisotnosti članov in ugotovitev sklepčnosti zbora članov

 

  1. TOČKA: Potrditev dnevnega reda

  2. TOČKA: Izvolitev delovnega predsedstva (predsednik, zapisnik, član) in dveh overoviteljev

  3. TOČKA: Sprejem Poslovnika o izvedbi zbora članov

  4. TOČKA: Vsebinsko, finančno ter poslovno poročilo za leto 2022 in vsebinski ter finančni načrt za leto 2023

  5. TOČKA: Razno

 

 

Vljudno te vabimo, da se udeležiš rednega zbora članov Kluba študentov občine Celje!

bottom of page