top of page

Pravice študentskih staršev

Otroci so naše bogastvo, nam lepšajo dneve in dajejo upanje za prihodnost. Vendar pa prinesejo tudi skrbi, obveznosti in nenazadnje stroške, za katere morajo poskrbeti starši. Kadar ti še študirajo, jim pri finančnem delu na pomoč priskoči država. Potrebno je le, da se matere in očetje študentje za svoje pravice pozanimajo in poskrbijo za pridobitev pomoči.

Pomoč in podporo študentski starši najdejo skozi različne kanale distribucije javnih sredstev, subvencij, olajšav in drugih mehanizmov, ki jim pomagajo “priti skozi mesec” in ob študiju z malo manj skrbmi skrbeti za naraščaj.

Pravice študentskih staršev oz. družin v Republiki Sloveniji

  1. Najprej je treba vedeti, kje bomo spali. Študentje, ki imajo otroke, dobijo dodatne točke pri izboru za subvencionirano bivanje v študentskem domu ali zasebniku (velja tako za matere kot tudi očete študente). Poleg tega lahko vlogo oddajo po roku, saj se starševstvo šteje kot izredna okoliščina. Subvencija za bivanje se dodeli za celo družino, v kolikor sta oba starša študenta in državljana RS (ter nista zaposlena).

  2. Študentske družine dobijo za vsakega otroka do 10 dodatnih subvencij na mesec za študentsko prehrano. Subvencijo za otroka morate urediti preko svoje študentske prehrane, starš, ki si to uredi, pa lahko koristi dve subvenciji hkrati.

  3. Študentski status se tako materi študentki kot očetu študentu po novem zakonu podaljša za eno študijsko leto za vsakega novorojenega otroka.

  4. Študentje z otroki imajo dodatne pravice pri pridobivanju ter obdržanju štipendije (Zoisove in državne). V kolikor se jim odobri ponoven vpis v letnik, lahko za isti letnik štipendijo prejemajo dvakrat (vendar ne v času absolventskega staža), poleg tega pa skupaj s štipendijo prejemajo tudi starševski dodatek.

  5. Tudi denarnih pomoči je za starše-študente kar nekaj. Otroški dodatki, starševski dodatek, pomoč ob rojstvu otroka in druge oblike denarne pomoči iz javnih sredstev urejate enako kot starši, ki ne študirajo - na centru za socialno delo - in se za študente nič ne razlikujejo. Je pa dobro vedeti, da so vam na voljo.

  6. Pri preživnini je enako kot drugje, ko se družine iz takšnih ali drugačnih razlogov razidejo. Šele ko jo uredite z očetom (ali materjo) in imate dokaz, da je ne prejemate od njega (nje), lahko zaprosite za denarno socialno pomoč. Takšni postopki so lahko zelo naporni in čustveno težki, saj gre vse preko sodišča in morda kdaj tudi pride do tožbe.

  7. Obstajajo tudi drug vrste študentske pomoči. Če boste redno spremljali spletno mesto ali Facebook stran KŠOC in brali novice, morda prav kmalu zasledite kakšno priložnost za koriščenje sredstev dodatne denarne (ali druge) pomoči. :)

Za KŠOC piše Patricija T.

bottom of page