top of page

Kandidacijski postopek za svetnika Zveze ŠKIS in Sveta ŠOLS

Klub študentov občine Celje Mariborska cesta 2 3000 Celje KANDIDACIJSKI POSTOPEK ZA SVETNIKA V SVETU ŠOLS IN SVETU ZVEZE ŠKIS Upravni odbor KŠOC je na svoji 17. korespondenčni seji, dne 28. 9. 2018, sklical naslednja kandidacijska postopka: Kandidacijski postopek za svetnika v Svetu ŠOLS Če želiš kandidirati, pošlji do petka, 5. oktobra 2018, priporočeno kandidaturo na naslov: Klub študentov občine Celje, Mariborska c. 2, 3000 Celje s pripisom: ''za volilno komisijo''. Upoštevajo se samo pravočasno prispele kandidature! V kandidaturi, ki mora biti čitljiva, moraš navesti mesto, za katerega boš kandidiral/a (svetnik v Svetu ŠOLS – 1 mesto). Kandidatura mora vsebovati: ime in priimek kandidata, datum in kraj rojstva, naslov stalnega bivališča, telefonsko številko, letnik in smer študija, navedbo članske številke, podpisano izjavo kandidata, da ni član izvršilnega organa politične stranke ali njenega podmladka in lastnoročni podpis kandidata. Kandidatura se vloži preko standardiziranega obrazca, ki je na voljo na spletni strani Zveze ŠKIS, pod imenom Obrazec za kandidaturo_Svet ŠOLS. Izvedbo kandidacijskega postopka, volitev in razglasitev vodi Nadzorni odbor v skladu z Volilnim pravilnikom za volitve svetnikov Sveta ŠOLS. Kandidacijski postopek za svetnika v Svetu Zveze ŠKIS Če želiš kandidirati, pošlji do petka, 5. oktobra 2018, priporočeno kandidaturo na naslov: Klub študentov občine Celje, Mariborska c. 2, 3000 Celje s pripisom: ''za volilno komisijo''. Upoštevajo se samo pravočasno prispele kandidature! V kandidaturi, ki mora biti čitljiva, moraš navesti mesto, za katerega boš kandidiral/a (svetnik v Svetu Zveze ŠKIS – 1 mesto). Kandidatura mora vsebovati: ime in priimek kandidata, datum in kraj rojstva, naslov stalnega bivališča, telefonsko številko, letnik in smer študija, navedbo članske številke, potrdilo o statusu študenta v tekočem študijskem letu, podpisano izjavo kandidata, da ni član izvršilnega organa politične stranke ali njenega podmladka in lastnoročni podpis kandidata. Kandidatura se vloži preko standardiziranega obrazca, ki je na voljo na spletni strani Zveze ŠKIS, pod imenom Obrazec za kandidaturo_Zveza ŠKIS. Izvedbo kandidacijskega postopka, volitev in razglasitev vodi Nadzorni odbor v skladu z Volilnim pravilnikom za volitve svetnikov Sveta Zveze ŠKIS. Tadej Perčič, predsednik Klub študentov občine Celje 

bottom of page