top of page

VABILO NA IZREDNI ZBOR ČLANOV-kandidacijski postopek za organe društva

Klub študentov občine Celje (KŠOC) te v petek, 19. oktobra 2018 ob 19. uri vabi v prostore Kluba študentov občine Celje, Mariborska cesta 2, 3000 Celje, na izredni zbor članov KŠOC, volitve v organe KŠOC ter volitve za svetnika v Svet ŠOLS in svetnika v Svet Zveze ŠKIS. Za vstop na izredni zbor članov potrebuješ veljavni osebni dokument s sliko. PREDLOG DNEVNEGA REDA IZREDNEGA ZBORA ČLANOV KLUBA ŠTUDENTOV OBČINE CELJE NA DAN 19. 10. 2018: Upravni odbor KŠOC je na svoji 17. korespondenčni seji, dne 28. 9. 2018, sprejel sklep o izvedbi izrednega zbora članov na podlagi 17. člena Temeljnega akta društva. Upravni odbor KŠOC skladno s temeljnim aktom predlaga zboru članov naslednji dnevni red: ​Otvoritev rednega letnega zbora članov in pozdrav predsednika ​Ugotovitev prisotnosti članov in ugotovitev sklepčnosti zbora članov 1. TOČKA: ​Potrditev dnevnega reda 2. TOČKA: ​Izvolitev delovnega predsedstva (predsednik, zapisnikar, član) in dveh overoviteljev 3. TOČKA:​Sprejem Poslovnika o izvedbi zbora članov 4. TOČKA:​Poročilo o delu predsednika Upravnega odbora za mandatno obdobje 2016/2018 ter poročilo o delu Nadzornega odbora za mandatno obdobje 2016/2018 5. TOČKA:​Pravilnik o varovanju osebnih podatkov 6. TOČKA:​Pravilnik o zagotavljanju dostopa do javnih informacij 7. TOČKA:​Razrešitev članov organov društva ter izvolitev novih članov organov društva 8. TOČKA:​Volitve svetnika v Svet ŠOLS in volitve svetnika v Svet Zveze ŠKIS Vljudno te vabimo, da se udeležiš izrednega zbora članov Kluba študentov občine Celje!

Klub študentov občine Celje Mariborska cesta 2 3000 Celje KANDIDACIJSKI POSTOPEK ZA PREDSEDNIKA KLUBA ŠTUDENTOV OBČINE CELJE ter NADZORNI ODBOR KLUBA ŠTUDENTOV OBČINE CELJE Upravni odbor KŠOC je na svoji 17. korespondenčni seji, dne 28. 9. 2018, sklical naslednji kandidacijski postopek: Kandidacijski postopek za Predsednika društva ter Nadzorni odbor društva Če želiš kandidirati, mora priporočeno poslana kandidatura prispeti do petka, 12. oktobra 2018, na naslov: Klub študentov občine Celje, Mariborska c. 2, 3000 Celje s pripisom: ''za Nadzorni odbor''. Upoštevajo se samo pravočasno prispele kandidature! V kandidaturi, ki mora biti čitljiva, moraš navesti mesto, za katerega boš kandidiral/a (predsednik društva – 1 mesto, član nadzornega odbora – 5 mest). Kandidatura mora vsebovati: ime, priimek, rojstne podatke, naslov stalnega bivališča, telefonsko številko, elektronski naslov, letnik in smer študija, potrdilo o statusu študenta v tekočem študijskem letu, podpisano izjavo kandidata, da ni član izvršilnega organa politične stranke ali njenega podmladka, predstavitev, ki vsebuje dosedanje aktivnosti na področju študentskega in/ali mladinskega organiziranja, program kandidata in lastnoročni podpis kandidata. Član, ki kandidira na mesto predsednika društva, mora imeti v društvu, za katerega kandidira, vsaj eno leto izkušenj (kot član upravnega odbora, nadzornega odbora, dijaške sekcije ali kot aktivist kluba). Izvedbo kandidacijskega postopka, volitev in razglasitev vodi Nadzorni odbor v skladu s Temeljnim aktom Kluba študentov občine Celje. ​​​​​Tadej Perčič, predsednik ​​​​​Klub študentov občine Celje ​​​​​Tadej Perčič, predsednik ​​​​​Klub študentov občine Celje 

bottom of page