top of page

EDI ali evidenca delovnih izkušenj za dokazovanje kompetenc iz naslova študentskega dela

Študentsko delo prinaša pomembne kompetence, zato je vzpostavitev formalne evidence bila nujnost. Od leta 2014 ŠOS razvija portal, namenjen pregledu opravljenega študentskega dela ter pridobljenih kompetenc. Portal od desetega februarja lahko uporablja vsakdo, ki opravi delo preko študentske napotnice. Si že preveril/a svojo evidenco?

Vir slike: Unsplash, avtorica: Amy Hirschi

Študentsko delo se centralizira in postaja bolj pregledno, mladim pa se izboljšujejo zaposlitvene možnosti

Uvedba Evidence študentskega dela ima več prednosti za vse deležnike. Tako (bodoči) iskalci zaposlitve kot delodajalci se bodo lahko zanesli na podatke, ki jih bo moč pridobiti z izpisom. Gre namreč za uradno evidenco, za vodenje katere ima ŠOS pooblastilo, podano v Zakonu o urejanju trga dela (člen 123.a). Glavni namen EDI je izboljšanje položaja mladih na trgu dela v smislu spodbujanja k pridobivanju kompetenc. Deluje na nivoju taksonomije ESCO, zato so podatki primerljivi na mednarodnem trgu dela.

Poleg vključitve študentskih servisov, ki bodo podatke o opravljenem študentskem delu preko napotnic v evidenco posredovali mesečno, EDI vključuje tudi osebne podatke iz Centralnega registra prebivalstva. Povezava z evidencami MIZŠ še ni vzpostavljena, se pa pričakuje tudi to (Študentska organizacija Slovenije).

Orodje imamo, sedaj potrebujemo samo še podatke

Dobra novica je, da jo končno imamo - Evidenco študentskega dela, seveda. Dejstvo, ki ga je ob tem potrebno sprejeti, pa je, da vsaka nova platforma potrebuje nekaj časa, da jo uporabniki “zapopadejo”. Zato bo verjetno preteklo še nekaj časa, dokler ne bo sistem popolnoma napolnjen s strani vseh študentskih servisov in bodo skupaj zbrani vsi podatki o delovnih izkušnjah dijakov in študentov. Na spletnem mestu portala navajajo še, da so podatki v evidenci praviloma en mesec po obračunu napotnice.

Kommentare


bottom of page