top of page

Dijaška sekcija KŠOC se predstavi

Mogoče še ne veste, da imamo tudi dijaško sekcijo? Potem je skrajni čas, da se spoznamo in da se sami prepričate, zakaj bi se nam pridružili pri številnih aktivnostih, ki jih v okviru te izvajamo.

Vir slike: Unsplash


Kaj sploh počne dijaška sekcija študentskega kluba?


Študentski klubi imamo v družbi pomembno vlogo, saj se osredotočamo na projekte, namenjene mladim generacijam. Posamezniki se tem lahko pridružijo kot sodelavci prostovoljci ali celo kot snovalci in organizatorji različnih dogodkov in drugih aktivnosti, namenjenih družbenemu okolju, v katerem delujejo. Tudi dijaška sekcija študentskega kluba je del tega dogajanja. Osredotoča se na dijake, ki jih spodbuja k čim zgodnejšemu vključevanju v organiziranje in snovanje projektov, ki jih nato tudi samostojno izvedejo pod vodstvom starejšega in bolj izkušenega mentorja.


Samostojna organizacija manjšega projekta lahko dijakom prinese številne prednosti


Pridobivanje veščin, povezovanje in utrjevanje vezi so glavni razlogi, da se mladi že v srednješolskih letih odločijo za sodelovanje v dijaški sekciji študentskega kluba. Kot dobre prakse manjših projektov, ki jih običajno organizirajo, analiza dijaške sekcije iz leta 2017 beleži večinoma druženja v obliki tečajev in predavanj, razstav in stand-up-ov lokalnih ustvarjalcev, pa tudi turnirje družabnih ali računalniških iger. Predvsem gre za projekte, ki so stroškovno in organizacijsko nizko obremenjujoči in mladim pomagajo skoraj popolnoma samostojno pridobivanje izkušenj, omogočajo sprejemanje odločitev, dajejo priložnost, da preizkusijo svojo vztrajnost in predanost slediti cilju, ki so si ga zadali sami. Pri tem seveda mlajše snovalce projekta podpira izkušenejši mentor.


Predstavitev pred Gimnazijo Celje center


Vsi, ki ste želeli spoznati priložnosti in pridobiti ideje za vaše vključevanje v dijaško sekcijo Kluba študentov občine Celje, ste se nam že pridružili ta petek ob 13. uri na rondoju pred GCC. Udejstvovanje dijakov z GCC ima že tradicijo, saj ogromno mladih prostovoljcev, ki delujejo na celjskem območju, prav iz te gimnazije. Veselimo se tudi naših nadaljnjih skupnih projektov in vas vabimo, da se nam pridružite na naslednjih dogodkih.

Comments


bottom of page