top of page

Enake možnosti za vse - tudi v študentskem obdobju (2. del)

Študentje lahko pravice, ki izhajajo iz njihovega statusa, uveljavljajo na mnogih področjih od samega vpisa do bivanja v študentskem domu. V primeru potrebe pa lahko subvencijo pridobijo tudi za spremljevalnega študenta, ki jim pomaga pri vsakodnevnih študijskih in tudi splošnih opravilih.

Med tem ko smo v prvem delu prispevka o enakih možnostih za vse študente navedli, kateri so razlogi in dokumenti za pridobitev statusa študenta s posebnimi potrebami, se danes posvetimo njihovim pravicam.

Na katerih področjih imajo ŠPP dodatne pravice in kaj te pravice pomenijo

Študentje, ki izkazujejo eno od omejitev, navedenih v prvem delu prispevka o enakih možnostih za vse študente, imajo že pri samem vpisu in sprejemu, menjavi študija ali podaljšanju statusa dodatne pravice. Na primer če pri sprejemu ne dosežejo potrebnih točk za vpis, lahko svoj status uveljavijo na način, da se zanje kriterij zniža na 85 % točk, potrebnih za vpis. To velja za prvi vpisni rok, z izjemo tistih, ki so iz enega izmed upravičenih razlogov imeli možnost jesensko maturo (in preizkuse nadarjenosti) opravljati pod pogoji spomladanske. Podaljšanje statusa (ZVŠ) in izjemni vpis v višji letnik (Statut UL) sta prav tako dve od pravic, ki pripadata študentom s posebnimi potrebami.

Študent običajno pridobi status na fakulteti. Za obrazcem lahko pobrskajo na sami spletni strani fakultete članice ali pa po njem povprašajo na referatu. S statusom oz. drugimi dokazili pa lahko pridobi tudi: - ustrezno štipendijo oz. dodatek k štipendiji, - dodatne pravice pri subvencioniranem bivanju, - subvencionirani prehrani (v primeru gibalne omejenosti lahko koristijo več subvencij za dostavo), - pravico do otroškega dodatka, ki se lahko podalšja tudi preko 26. leta starosti, - pravico do dodatka za nego ter - dodatno opremo za potrebe študija.

Študenti, ki menite, da vam status in iz njega izhajajoče pravice, lahko pomagajo pri samem študiju - sploh pa tisti, ki se brez tega sploh ne bi mogli vpisati - le poskrbite, da se vam ta tudi dodeli. To je pravica, ki si jo zaslužite, zato je prav, da jo uveljavite in tudi na študijskem področju kljub neugodnim razmeram, v katerih ste, sledite svojim sanjam. Zato le pogumno naprej!

Comments


bottom of page