top of page

Finančna pomoč za ogrožene študente tudi s fundacijo študentski tolar

Socialno stisko študentov, nastalo kot posledico izbruha koronavirusa, pomaga finančno reševati tudi Študentska organizacija Slovenije s fundacijo Študentski tolar. Enkratna nepovratna denarna pomoč za študente v stiski znaša 150 evrov. Študenti, ki jo lahko pridobijo, morajo izpolnjevati določene pogoje, kot na primer dokazati, da so zaradi epidemije izgubili del prihodkov, saj niso mogli opravljati študentskega dela.

Vir slike: Unsplash

ŠOS namenil že 25.000 evrov, sredstva se še zbirajo

Različne organizacijske oblike slovenskih študentskih organizacij so v Fundacijo Študentski tolar že zbrale petindvajset tisoč evrov, ki jih bodo lahko prejeli študenti, ki so se zaradi epidemije znašli v finančni stiski. ŠOS obljublja tedensko poročanje o višini zbranih sredstev minulega tedna (ŠOS, 2020).

Kdo lahko prejme pomoč v višini 150 evrov?

Objavljen razpis je namenjen študentom, vpisanim na slovenske visokošolske zavode (s statusom) ter slovenskim študentom (s slovenskim državljanstvom), ki študirajo v tujini. Razpis navaja tudi druge obvezne pogoje, ki jih za pridobitev nepovratnih sredstev mora izpolniti prosilec:

  • “niso v rednem delovnem razmerju (za čas od oddaje vloge do izdane odločbe);

  • so v obdobju od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2020 preko opravljanja občasnih in začasnih del študentov zaslužili vsaj 1.800,00 € neto (povprečno 150 € mesečno);

  • so v obdobju od 1. 3. 2020 do 30. 4. 2020 utrpeli izpad dohodkov vsaj v višini 150 € (povprečno v višini 75 € mesečno) v primerjavi s prejemki v obdobju od 1. 11. 2019 do 29. 2. 2020;

  • imajo v Republiki Sloveniji urejeno začasno ali stalno prebivališče;

  • imajo odprt bančni račun pri izbrani banki (ne glede na državo) najmanj od 1. 11. 2019 dalje.”

Pomembno je tudi, da se socialna stiska utemelji na posledicah koronavirusa, torej ali kot izpad dohodkov ali kot brezposelnost vzdrževalca družine po 15. marcu 2020, smrti vzdrževalca družine zaradi koronavirusa, druge ekonomske, socialne ali posebne okoliščine, ki so posledica epidemije. Bistveno je, da finančna sredstva lajšajo te posledice in prosilcu pomagajo pri razreševanju nastale stiske. Če ste se med navedenim našli tudi sami, nikar ne oklevajte in se prijavite. Seznam potrebne dokumentacije za prijavo na razpis najdete tudi v Prijavnem obrazcu.

Commentaires


bottom of page