top of page

Kaj se dogaja s programoma javnih razpisov PKP in ŠIPK?

Po kreativni poti do znanja in Študentski inovativni projekti za družbeno korist sta pomembna programa Evropskega socialnega sklada, ki pomagata študentom izboljšati konkurenčnost položaja na trgu dela. Oba sta se z lanskim letom zaključila, evalvacija je pokazala, da sta bila uspešna in dobro bi bilo, da bi ju izvajali tudi v prihodnjih letih. Žal pa prihodnost programov PKP in ŠPIK za zdaj ni obetavna, zato ŠKIS javno k podpori poziva tudi vlado RS.

Vir slike: Unsplash


Po kreativni poti do znanja - PKP


Pri PKP gre za programsko izvedbo skupinskega dela študentov, ki iščejo sveže rešitve in razvijajo ideje za reševanje izzivov gospodarskega in družbenega okolja. Skupine od 4 do 8 študentov so v preteklem štiriletnem obdobju izvajanja programa opravile 630 projektov, v njih je sodelovalo 4243 študentov, 1130 mentorjev/koordinatorjev inj 810 predstavnikov gospodarstva ali družbenega okolja. Skupaj je bilo do konca leta 2020 izplačanih več kot 10 milijonov evrov. (Več informacij o PKP na strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije).


Študentski inovativni projekti za družbeno korist - ŠPIK


Pridobitev praktičnih izkušenj tekom študija je bistven cilj programa ŠPIK, ki se osredotoča na negospodarski sektor. Poudarki so na timskem delu, spodbujanju kreativnosti mladih, razmišljanju izven okvirja in uresničevanje idej. Tudi ta program je ob koncu štiriletja kazal pomembne številke; pri 413 projekti se je udejstvovalo “3379 študentov, 467 pedagoških mentorjev, 423 strokovnih sodelavcev in 171 podpornega osebja” (Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije).


Prihodnost programov je neznanka


Evalvacija je pokazala velik uspeh obeh programov in študentje bi z nadaljevanjem lahko še naprej pridobivali izkušnje, kompetence, razvijali znanje in sposobnosti za višjo konkurenčnost na trgu dela. Zveza ŠKIS je že podala poziv k vladni podpori javnih razpisov iz naslova obeh programov, saj je “direktorica Javnega štipendijskega, razvojnega, preživninskega in invalidskega sklada Republike Slovenije Irena Kuntarič Hribar izjavila, da je sredi februarja prejela obvestilo s strani MIZŠ, da se projekt PKP v letu 2021 ne bo izvajal” (Zveza ŠKIS, 2021).


Tudi mi upamo, da bi se programa izvajala še naprej, saj neprecenljive izkušnje in kompetence, ki ju študenti z njima pridobivajo, pomembno doprinašajo k zaposlitvenim možnostim ter posledično boljši ekonomsko-socialni prihodnosti mladih.

Kommentare


bottom of page