top of page

Kaj vse naj bi urejal Zakon za urejanje položaja študentov

Pri nas zaenkrat ni zakona, ki bi v celoti urejal položaj študentov. Zato se je ŠOS na vrata državnega zbora odločil potrkati s svojim predlogom, ki odpravlja varčevalne ukrepe, povečuje možnost študija najranljivejšim skupinam in na sploh vrača študentom nekatere pravice, ki smo jih nekoč že imeli.

Študentska organizacija Slovenije je 4. 5. 2017 zjutraj objavila svojo namero, da na Državni zbor vložijo predlog Zakona za urejanje položaja študentov. Pravijo, da je to odgovor na neuspešno trkanje na vladna vrata z različnimi predlogi za spremembe obstoječih zakonov, ki bi jih sedaj nov predlagan zakon uredil sistemsko in celovito.

Dohodnina, zdravstveno zavarovanje in prehrana

Pred pričetkom vačevalnih ukrepov leta 2012 je dohodnina za študente znašala dobrih 3000 evrov, ne pa slabih 2500, kolikor znaša danes. Seveda smo se študenti strinjali, da če varčevanje velja za vse, naj tudi za nas. Vendar pa so dandanes odločevalci sprostili že marsikateri varčevalni ukrep, le študentje še vedno čakamo, kaj bo z nami. Predlog ZUPŠ torej ponovno uveljavlja študentsko olajšavo v višini 3.302,70 evra.

26. je tisto magično leto, ki nam odnese nekaj študentskih pravic … med drugim tudi pravico do zdravstvenega zavarovanja po starših. Nov zakon bi to spremenil, in sicer bi mladi bili zavarovani preko staršev do konca študija, ne le do dopolnjenega 26. leta starosti.

Kar nekaj bi študenti s sprejetjem ZUPŠ dosegli tudi na področju prehrane. Odkar smo prešli na elektronsko koriščenje subvencij za študentske obroke, smo namreč izgubili en mesec, ko subvencije nismo mogli koristiti. Od srede julija do srede avgusta, ko bi naj bile študijske počitnice, torej ni bilo mogoče dobiti subvencioniranega študentskega obroka, kar bi ZUPŠ spremenil. Poleg tega bi koriščenje subvencije radi podaljšali tudi na dnevni ravni, in sicer do 22. ure, višino subvencije pa bi dvignili za 15 centov, torej na 2,78 evra.

Z ZUPŠ bi zakonsko uredili tudi problematiko študentov s posebnimi potrebami in posebnim statusom

Še en od pomembnih korakov naprej, ki bi nam jih prinesel ZUPŠ, je ureditev posebnih statusov študentov športnikov, umetnikov, staršev ter tistih, ki imajo določene posebne potrebe; to so invalidi, trajno bolni in druge skupine. Pri teh skupinah namreč gre dostikrat za specifike in prilagoditve, ki zahtevajo natančnejšo obravnavo. Vendar pa je v tem trenutku vse prepuščeno dobri volji posameznih visokošolskih zavodov. ZUPŠ bi bil prvi zakon, ki bi urejal, da bi študenti s posebnimi potrebami in posebnim statusom, obenem pa tudi fakultete, na katere se vpisujejo, imeli ustrezno strokovno podporo.

Poleg naštetih sprememb se predlog zakona nanaša še na urejanje državnih štipendij za tujce, ki študirajo pri nas, pridobitev dodatka za bivanje med študijskim letom (do sedaj je bilo to mogoče le na začetku leta), uredil pa bi se še status po zaključku magistrskega študija, ki bi podobno kot pri prvi stopnji, veljal do konca študijskega leta, tudi če bi kandidat magistriral prej.

Kommentare


bottom of page