top of page

Letošnja matura postaja čedalje večja skrb dijakov in profesorjev

Ministrstvo nadaljuje s pogovori glede mature, pri tem pa ob strani pušča pomembna sogovornika, Dijaško organizacijo Slovenije in Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije. Načrtovanje poteka brez bistvenih oseb, ki bodo neposredno vključene v sam proces izvedbe, tem pa pristojni ne poskrbijo, da bi bili vključeni v proces odločanja.

Vir slike: Unsplash

Opozorila dežujejo in zastopniki dijakov ter profesorjev se obračajo k ministrstvu, da bi predstavili svoje mnenje o postopku izvedbe letošnje spomladanske mature. Sestanek na temo protokolov, po katerih naj bi ta potekala, sindikat ni bil povabljen. Tako Sviz kot DOS menita, da bi ju v procese odločanja, tudi če so ti “le tehnične narave”, ministrstvo moralo vključiti. Kajti oni so tisti, ki bodo maturo v praksi izpeljali. Če bodo razmere seveda dopuščale. (STA) Še vedno obstaja možnost, da se jesenska matura letos nadomesti spomladansko, če razmere ne bi dopuščale dovolj varne izvedbe.

Podaljšanje rokov kot pomoč pri opravljanju obveznosti

Dijaki morajo pri nekaterih maturitetnih predmetih opraviti tudi seminarske/projektne naloge, opraviti praktične/terenske/laboratorijske vaje in izdelati poročila. Prejšnja leta so pri teh opravilih imeli podporo mentorjev, letos je ta okrnjena na nasvete na daljavo. Tako profesorji kot dijaki se strinjajo, da izobraževanje na daljavo sicer omogoča prenos informacij, a nima enakega učinka kot klasičen način dela v srednješolskih učilnicah.

Po podaljšanju rokov novih informacij glede mature tisti, ki so vanjo neposredno vključeni, nimajo več. Predsednica DOS pravi, da so dijake izključili iz dialoga in njihovih mnenj ne upoštevajo. Dijaki si mature želijo, a le ob ustreznih pogojih ne le izvedbe, temveč tudi priprave nanjo. (Dostop)

Comments


bottom of page