top of page

Pogoji za sofinanciranje doktorskega študija

Za generacijo 2016 je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport zopet razpisalo sofinanciranje doktorskega študija na visokošolskih zavodih. Nekaj let doktorski študij v takšni obliki študentom ni bil na voljo, letos pa je prvo šolsko leto, ko se je sofinanciranje za doktorat oz. študij po 3. bolonjski stopnji zopet uveljavilo.

Fakultete so imele pred tem študijskim letom zopet možnost oddati vloge za sofinanciranje posameznega študenta na doktorskem študiju, ki izpolnjuje pogoje; ne glede na letnik, v katerega je vpisan. Vendar pa morata tako fakulteta kot študent pri tem izpolnjevati pogoje za uvrstitev v izbor za dodelitev sredstev.

Katere pogoje za sofinanciranje doktorskega študija mora izpolnjevati fakulteta in katere študent?

Poenostavljeno bi lahko rekli, da imajo študentje sedaj zopet možnost doktorat delati “brezplačno”. Vendar pa žal stvari niso tako preproste. Da bi lahko delali doktorat, ki bi vam ga plačalo ministrstvo, morate najprej dobro izbrati program oz. fakulteto, na kateri želite študij opravljati. Fakulteta mora izpolnjevati naslednje pogoje:

  • skladnost z zakonodajo,

  • izvajanje doktorskega študija,

  • sodelovanje v raziskovalnem programu,

  • imeti dovolj mentorjev (po številu je to 1/3 ustrezno habilitiranih raziskovalcev glede na število razpisanih mest za doktorat).

Dobro torej preverite, kakšne so sploh možnosti na katerih programih in če lahko dobite mentorja, ki bi vam sofinanciranje omogočil. Med tem pa poskrbite, da boste tudi vi izpolnjevali pogoje:

  • redno napredovanje v višji letnik,

  • izpolnitev obveznosti iz naslova doktorskega študija ali priprava ustrezenega objavljenega znanstvenega članka, objavljene znanstvene monografske publikacije ali patent, ki je sprejet v postopek na mednarodni ravni.

Vse obveznosti morate meti opravljene, že ko oddate vlogo oz. v času 24 mesecev od zadnjega semestra doktorskega študija. Če ste v času študija že doktorirali ali en doktorski študij že opravljate, se za ponovne ali vzporedne vpise na razpis za sofinanciranje doktorskega študija ne morete prijaviti.

Comentarios


bottom of page