top of page

Pravica do rednega vpisa po 26. letu

Mnogi mladi ne vedo, da lahko redno študirajo tudi po 26. letu starosti, in to na prvi ali drugi bolonjski stopnji. Celo, če so zaposleni! Važno je, da izpolnjujejo pogoje za vpis in da se vpišejo na javni zavod oz. koncesioniran program na zasebni fakulteti pa bo njihov študij enako brezplačen, kot bi bil, če bi se vpisali takoj po opravljeni maturi.

Starost ali zaposlitveni status pri nas ne vplivata na pravico do brezplačnega študija. Vsak izmed nas ima namreč “možnost brezplačnega rednega študija, vselej kadar še ni izkoristil dveh vpisov (prvega vpisa in ponovnega vpisa/prepisa) na prvi in tudi drugi bolonjski stopnji,” kot pravi Odbor za visoko šolstvo Zveze ŠKIS.

Res pa je, da zaposleni študentje po 26. letu nimajo pravic do študentskih ugodnosti, kot so študentsko delo, subvencije, štipendije in si morajo sami plačevati dodatno zdravstveno zavarovanje. Slednjo obveznost imajo tudi brezposelni študentje, vendar pa so ob prijavi na zavod in ustrezni vlogi na CSD lahko oproščeni plačevanja tako obveznega kot dodatnega zdravstvenega zavarovanja.

Kako se torej redno vpisati po 26. letu starosti?

Na redni študij se vedno vpišemo na enak način kot maturantje. Prvi vpisi na fakultete potekajo februarja in marca za prihodnje študijsko leto in jih v celoti opravimo preko spleta ali pa tam najdemo obrazec, ga izpolnimo in pošljemo po pošti. Več o postopku prijave smo že pisali. V kolikor pa v prvem prijavnem roku ne bi uspeli priti na želeno fakulteto, lahko poskusite še v drugem ali tretjem.

Še na nekaj morate biti pozorni, ko se vpisujete. Brezplačen redni študij je na voljo na javnih zavodih, na zasebnih pa le za koncesionirane programe. Zato se o tem prej pozanimajte na fakulteti, ki bi jo želeli obiskovati. Pri tem ne pozabite povedati, da izpolnjujete pogoje za redni študij in da še niste koristili prvega vpisa in prepisa na dodiplomskem ali magistrskem bolonjskem programu. Ob vpisu se morate tudi zavedati, da študij poteka redno, kar pomeni, da ga ne morete prilagajati vašim delovnim obveznostim, ampak se morate držati urnika ne glede na vaš zaposlitveni status. Nekateri izvajalci pedagoškega procesa so v praksi sicer pri tem zelo strpni in razumevajoči, a se boste o prilagoditvah morali dogovoriti samostojno in individualno.

Če se bi za redni študij želeli odločiti že letos, ste morda že malce prepozni, saj sta potekla že tako prvi kot tudi drugi prijavni rok. Lahko pa poskusite in po fakultetah, ki vas zanimajo, vprašate, če te nudijo še kaj prosith mest za vpis na tretji rok. Slednjega izvedete neposredno na fakulteti.

Viri:

Tags:

Comments


bottom of page