top of page

Prehodnost med programi višje- in visokošolskega izobraževanja

Kam po višji stokovni šoli? Na delo, seveda! Ali pa tudi ne … Čedalje več študentov, ki se sprva vpišejo na višjo strokovno šolo, se kasneje odloči svoje izobraževanje nadaljevati na katerem od visokošolskih oz. univerzitetnih programov. Pri prepisu pa si lahko prihranijo tudi kakšen letnik obveznosti in študij zaključijo prej kot v treh letih.

Si pravkar končal(-a) z višjo šolo in bi se rad(-a) vpisal(-a) naprej? Je višja šola preveč enostavna in bi morda vseeno poskusil(-a) na fakulteti? Vse se da, če se hoče, pravijo. In podobno velja tudi za prehodnost med programi višjih in visokih šol.

Prehodnost v teoriji ...

Najlažje je prehajati med programi s podobno vsebino - če si opravil(-a) npr. drugi letnik višje šole za turizem, se lahko poskusiš vpisati na fakulteto za turizem in priznali ti bodo nekaj izpitov, če ne celo cel letnik. 9. člen Meril za prehode med študijskimi programi pravi: “V skladu z merili višješolskega ali visokošolskega zavoda za prehode in priznavanje opravljenih študijskih obveznosti se lahko študent vključi v višji letnik drugega študijskega programa, če mu je v postopku priznavanja zaradi prehoda priznanih vsaj toliko in tiste kreditne točke, ki so pogoj za vpis v višji letnik javnoveljavnega študijskega programa.”

… in v praksi

Torej, če povemo po domače, vsaka fakulteta zase ima komisijo, ki priznava izpite oziroma kreditne točke na podlagi že opravljenih študijskih obveznosti na tvoji trenutni fakulteti. Zato je dobro, da se temeljito pripraviš in okrepiš svoje opravljene izpite še s kakšnimi opisi predmetov, ki jih lahko dobiš na fakulteti ali v referatu ali na katedri ali pa - najbolje - kar pri samih nosilcih.

Če se ti prizna dovolj izpitov, si lahko enostavno prihraniš kar cel letnik obveznosti, kar pa ni od muh, kajne? Še posebej, če si študij plačuješ.

Kaj pa programi, ki med seboj niso povezani?

Najlažje je prehajati med študijskimi programi, ki jih ponujajo iste oz. povezane organizacije. Vendar pa to ni nujno pravilo - če obiskujete nek program, ki ga želite nadgraditi, seveda lahko greste tudi na katero od univerz v kakšnem drugem kraju ali celo v tujino. Prav za ta namen smo namreč pred leti tudi pri nas uvedli t. i. ECTS točke, na podlagi katerih ocenjujejo zahtevnost posameznih izpitov, opravljenih v sklopu programa.

Kaj pa storiti, če se vpišete na fakulteto, ki ni nikakor povezana z vašim dosedanjim študijem? Če se vam zdi, da ste vseeno opravili kakšen izpit, ki bi vam ga lahko priznali, je najbolje, da najprej vprašate na referatu. Vsekakor pa povprašajte še pri vsakem profesorju posebej. A tudi če vam ne uspe, se nikar ne sekirajte. Naj nepriznavanje izpitov ne bo razlog, da ne bi spremenili študijskega programa, če resnično čutite, da vaša izbrana pot ni prava in da lahko uberete drugo.

Skoraj vsakdo, ki je takšno priložnost opustil, vam lahko pove, da pojdite za srcem, da vam ne bo kasneje žal. Prav je, da v življenju počnete nekaj, kar vas bo osrečevalo, kajti le tako boste lahko svoje delo opravljali odlično. Do takrat pa se ne obremenjujte s kakšnim dodatnim "izgubljenim" letom, le uživajte v študentskem življenju! :)

Comments


bottom of page