top of page

Tudi letos rešujemo anketo o študiju na daljavo

Večina študentov je letošnje študijsko leto preživela pred računalniškimi zasloni namesto v predavalnicah. Nekateri so temu bolj naklonjeni, drugi manj, vse pa Študentska organizacija Slovenije vabi, da izpolnijo anketo o študijskem procesu na daljavo.


Vir slike: ŠOS


Anketa, h kateri so povabljeni vsi študenti, ki so preteklo leto študijske vsebine “predelali na daljavo”, je za Študentsko organizacijo ter študente same bistvenega pomena. Na podlagi rezultatov se bodo namreč pripravila izhodišča za izboljšanje študija in življenja študentov v celoti.


Katera priporočila so nastala na podlagi analize lanske ankete?


Udeleženci študija na daljavo s k reševanju podobne ankete bili povabljeni že lani, rezultati pa so bili pravzaprav kar pričakovani. ŠOS jih je povzela v priporočila za visokošolske zavode in ministrstva, koliko so jih ti upoštevali, pa vsak najbolje ve sam iz svojih izkušenj. Med drugimi je analiza odgovorov pokazala naslednje rešitve, ki bi soočanje z izzivom šolanja na daljavo lahko olajšale delo vsem udeleženim v proces:

  • namesto izvajanja predavanj in vaj v smislu pošiljanja navodil in ogledov predposnetih vsebin, dejanska izvedba predavanj in vaj v živo preko digitalnih orodij, saj takšen način omogoča neposredno komunikacijo med študenti in profesorjem,

  • težave z dostopom do študijskih gradiv tudi v času zaprtja knjižnic ter do arhivov predavanj in drugih oblik pedagoškega procesa,

  • omogočanje dostopnosti tehnologije za vse študente, predvsem tiste, ki teh možnosti nimajo sami,

  • mehkejše pogoje opravljanja obveznosti, prehajanja v višje letnike in odpoved prakse, če je zaradi ukrepov ni bilo mogoče izvesti.

Vsa priporočila si lahko ogledate na spletnem mestu ŠOS.


Zakaj in kako letos podati svoje mnenje o študijskem procesu na daljavo?


Kot že rečeno, anketa je pomemben korak k izboljšavam, kolikor so te v danih okoliščinah mogoče. Je vaša priložnost, da izrazite svoje mnenje in tako po svojih močeh prispevate k Anketo rešite v digitalni obliki na že splošno znanem portalu 1ka. Izvajalci raziskave vas naprošajo, da ste pri reševanju iskreni in konstruktivni, sama anketa pa naj bi vam vzela nekaj minut. Zdaj pa le hitro poklikat!

Kommentare


bottom of page