top of page

Vabilo na izredni zbor članov

Lepo pozdravljen/a!Klub študentov občine Celje (KŠOC) te v soboto, 23. oktobra 2021 ob 18. uri vabi v prostore Kluba študentov občine Celje ali Celjskega mladinskega centra, Mariborska cesta 2, 3000 Celje, na izredni zbor članov KŠOC, volitve za svetnika v Svet ŠOLS in svetnika v Svet Zveze ŠKIS.

Za vstop na izredni zbor članov potrebuješ veljavni osebni dokument s sliko ter PCT pogoj.


Prosimo za dosledno upoštevanje ukrepov in priporočil NIJZ za varno izvedbo izrednega zbora članov.PREDLOG DNEVNEGA REDA IZREDNEGA ZBORA ČLANOV KLUBA ŠTUDENTOV OBČINE CELJE NA DAN 23. 10. 2021:


Upravni odbor KŠOC je na svoji 4. korespondenčni seji, dne 2. 10. 2021, sprejel sklep o izvedbi izrednega zbora članov na podlagi 17. člena Temeljnega akta društva. Upravni odbor KŠOC skladno s temeljnim aktom predlaga zboru članov naslednji dnevni red:Otvoritev izrednega letnega zbora članov in pozdrav predsednika

Ugotovitev prisotnosti članov in ugotovitev sklepčnosti zbora članov

  1. TOČKA: Potrditev dnevnega reda

  2. TOČKA: Izvolitev delovnega predsedstva (predsednik, zapisnikar, član) in dveh overoviteljev

  3. TOČKA: Sprejem Poslovnika o izvedbi zbora članov

  4. TOČKA: Vsebinsko, finančno in poslovno poročilo za koledarsko leto 2020

  5. TOČKA: Vsebinski in finančni plan za koledarsko leto 2021

  6. TOČKA: Volitve svetnika v Svet ŠOLS in volitve svetnika v Svet Zveze ŠKIS


Vljudno te vabimo, da se udeležiš izrednega zbora članov Kluba študentov občine Celje!
Tim Koželj, predsednik

Klub študentov občine Celje


KANDIDACIJSKI POSTOPEK ZA SVETNIKA V SVETU ŠOLS IN SVETU ZVEZE ŠKIS


Upravni odbor KŠOC je na svoji 4. korespondenčni seji, dne 2. 10. 2021, sklical naslednja kandidacijska postopka:


Kandidacijski postopek za svetnika v Svetu ŠOLS


Če želiš kandidirati, pošlji do petka, 9. oktobra 2021, priporočeno kandidaturo na naslov: Klub študentov občine Celje, Mariborska c. 2, 3000 Celje s pripisom: ''za volilno komisijo''. Upoštevajo se samo pravočasno prispele kandidature!


V kandidaturi, ki mora biti čitljiva, moraš navesti mesto, za katerega boš kandidiral/a (svetnik v Svetu ŠOLS – 1 mesto).Kandidatura mora vsebovati: ime in priimek kandidata, datum in kraj rojstva, naslov stalnega bivališča, telefonsko številko, letnik in smer študija, navedbo članske številke, podpisano izjavo kandidata, da ni član izvršilnega organa politične stranke ali njenega podmladka in lastnoročni podpis kandidata.

Kandidatura se vloži preko standardiziranega obrazca, ki je na voljo na spletni strani Zveze ŠKIS, pod imenom Obrazec za kandidaturo_Svet ŠOLS.


Izvedbo kandidacijskega postopka, volitev in razglasitev vodi Nadzorni odbor v skladu z Volilnim pravilnikom za volitve svetnikov Sveta ŠOLS.Kandidacijski postopek za svetnika v Svetu Zveze ŠKIS


Če želiš kandidirati, pošlji do petka, 9. oktobra 2021, priporočeno kandidaturo na naslov: Klub študentov občine Celje, Mariborska c. 2, 3000 Celje s pripisom: ''za volilno komisijo''. Upoštevajo se samo pravočasno prispele kandidature!


V kandidaturi, ki mora biti čitljiva, moraš navesti mesto, za katerega boš kandidiral/a (svetnik v Svetu Zveze ŠKIS – 1 mesto).Kandidatura mora vsebovati: ime in priimek kandidata, datum in kraj rojstva, naslov stalnega bivališča, telefonsko številko, letnik in smer študija, navedbo članske številke, potrdilo o statusu študenta v tekočem študijskem letu, podpisano izjavo kandidata, da ni član izvršilnega organa politične stranke ali njenega podmladka in lastnoročni podpis kandidata.

Kandidatura se vloži preko standardiziranega obrazca, ki je na voljo na spletni strani Zveze ŠKIS, pod imenom Obrazec za kandidaturo_Zveza ŠKIS.


Izvedbo kandidacijskega postopka, volitev in razglasitev vodi Nadzorni odbor v skladu z Volilnim pravilnikom za volitve svetnikov Sveta Zveze ŠKIS.

Tim Koželj, predsednik

Klub študentov občine Celje

Comments


bottom of page