top of page

Zakon o interventnih ukrepih v vzgoji in izobraževanju sprejet soglasno

Državni zbor je soglasno sprejel Zakon o interventnih ukrepih v vzgoji in izobraževanju, ki lajša draginjo učencem, dijakom, študentom in njihovim staršem. Nespremenjene cene prehrane in bivanja bodo olajšale breme podražitev uporabnikom, medtem ko bo razliko ponudnikom kril državni proračun.


Vir slike: Unsplash


Cene za malice, oskrbnine in bivanje ostajajo iste


Letošnje leto so po “koronski krizi” zaznamovale še dodatne ekonomske obremenitve zaradi vojne v Ukrajini in posledično izdatne podražitve vsakdanjih potrebščin, kot so hrana, gorivo, posledično pa tudi storitve. Te so povzročile, da se praktično vsi dnevno soočamo z izzivi nesorazmerij osebnih prihodkov in življenjskih stroškov, ki jih država pomaga blažiti na vseh področjih, kjer ima to možnost. Ena izmed njih je zakon, katerega namen je olajšati draginjo vsem, ki so neposredno ali posredno vključeni v formalni izobraževalni sistem pri nas in ki (čeprav sprejet kasneje) že velja od 1. 9. 2022 in bo veljal do 31. 8. 2023 oziroma celo šolsko leto 2022/23. To olajšanje prihaja v obliki zamrznitve cen malic v osnovnih in srednjih šolah ter oskrbnin in stroškov bivanja v dijaških in študentskih domovih.


Kdo bo pokril razliko stroškov ponudnikov storitev bivanja, oskrbnin in prehrane?


Zakon so v medijskem diskurzu velikokrat naslovili tudi nasprotniki, ki jih je skrbelo, kako bodo vzgojno-izobraževalni zavodi, katerih cene zgoraj navedenih storitev ostajajo zamrznjene, lahko sploh pokrili vse stroške, ki pa se za njih še vedno višajo skladno s ponudbo in povpraševanjem na prostem trgu. Rešitev je vlada našla v kritju razlike med določeno ceno malice lanskega in tekočega šolskega leta iz državnega proračuna. Cena malice se namreč vsako leto glede na dejansko ekonomsko situacijo določa s predpisi.


Na podoben način se bo preračunala tudi nova oskrbnina in stanarina za dijaške in študentske domove, katerih zvišanje določa rast indeksa rasti cen življenjskih stroškov in stroškov dela. Tudi tukaj starši, dijaki in študenti zvišanja ne bodo občutili, saj bo razliko prav tako kril državni proračun. Cene bodo za vse ostale iste kot v šolskem oz. študijskem letu 2021/22. Skupno bo za kritje vseh teh razlik državni proračun namenil 18,1 milijon evra.


Commentaires


bottom of page