top of page

18 predlogov ŠOS za izboljšanje socialnega položaja študentov

ŠOS je pripravila 18 predlogov za izboljšanje položaja študentov, ki jih je naslovila na pristojna ministrstva. Dosti se jih nanaša neposredno na prihajajoči PKP 7, ki ga nestrpno pričakujemo oškodovani v vseh družbenih skupinah. Kljub temu predlogi za izboljšanje položaja študentov, ki bodo predstavljeni na prihajajoči seji Sveta Vlade RS za študentska vprašanja, ne rešujejo študentskih socialnih vprašanj le v kriznem obdobju, temveč pristojne nagovarjajo k dolgoročnemu izboljšanju.

Vir slike: Unsplash


Protikoronski paketi so namenjeni tistim, ki se jim je socialno-ekonomski položaj pri nas poslabšal v času epidemije. Tudi nam, študentom, se je življenje obrnilo na glavo. Res je med nami nekaj takšnih, ki se jim s trenutno situacijo kot posledico koronavirusa ni potrebno dosti obremenjevati, a vendar pa tisti, ki imajo slabši izhodiščni položaj že sicer, v teh dneh krizo občutijo še bolj. Slednja se zanje tudi po koncu epidemije ne bo končala.


ŠOS zato namerava na naslednji seji Vlade RS za študentska vprašanja nasloviti naslednjih 18 predlogov:

 1. Dvig državnih in Zoisovih štipendij za 50 % v drugem valu.

 2. Izvzem kadrovske štipendije in študentskega dela (do višine posebne osebne olajšave) iz dohodka družine, ki se upošteva pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

 3. Mesečno nadomestilo za izpad dohodka študentom v enaki meri kot za zaposlene po pogodbi o zaposlitvi, saj ni bilo nobenih ukrepov, ki bi študentom pomagali zmanjšati življenjske stroške v času omejitev.

 4. 600 evrov sredstev za nakup opreme za potrebe šolanja za osnovnošolce, dijake in študente, ki si sami zaradi družinskega ali socialnega položaja tega ne morejo priskrbeti.

 5. Dodeljevanje in podaljšanje pravic študentov v času dodatnega študijskega leta oz. dveh.

 6. Pomoč študentom, ki v času študija na daljavo živijo v najemniških stanovanjih, v obliki namenskih sredstev za plačilo najemnine.

 7. Dopolnitev ZDR-1, da se ob prvi zaposlitvi opravljeno študentsko delo prizna kot čas trajanja delovne dobe.

 8. Izvzem družinske pokojnine za učence, dijake in študente iz obdavčljivih dohodkov, ki jih določa Zakon o dohodnini.

 9. Spremembe v subvenciji za prehrano; višja subvencija, omogočenje koriščenja več subvencij in nekatere druge spremembe.

 10. Razveljavitev določbe iz ZIPRS2122 o omejitvi sredstev, ki jih študentske organizacije prejmejo iz naslova 130. člena ZUJF.

 11. Zagotovitev dodatnega študijskega leta z avtomatičnim podaljšanjem statusa študenta.

 12. Ustanovitev delovne skupine pod okriljem MIZŠ za izboljšanje kvalitete študija.

 13. Zagotovitev sredstev za izgradnjo študentskih domov UL in UP v višini 5 milijonov evrov letno za obdobje 10 let.

 14. Dopolnitev 69.a člena Zakona o visokem šolstvu, tako da bo skupina študentov s posebnimi potrebami in posebnim statusom vključevala tudi študente s primanjkljaji na učnem področju ter študentske predstavnike.

 15. Pridobitev javnega pooblastila za vzpostavitev sistema enotne študentske izkaznice.

 16. Študentje, ki opravljajo prakso brezplačno ali preko študentsktega dela, naj dobijo dodatek za delo s pacienti s COVID-19 v enakem odstotku kot zaposleni ali tisti, ki delo opravljajo brezplačno, v višini minimalne urne postavke.

 17. Nova zavarovalno podlago za osebe s statusom dijaka oz. študenta, ki naj ne bo pogojena s starostjo, saj je diskriminatorna.

 18. Brezplačni JPP za študente na enak način, kot velja tudi za upokojence.


Več pojasnil in podrobnejša predstavitev argumentov predlogov lahko preberete na povezavi objave ŠOS, ki je bila tudi vir tega prispevka.

Comments


bottom of page