top of page
IMG_4645.JPG

Zastavljene cilje v društvu rešujemo s pomočjo kratkoročnih in dolgoročnih projektov. Delo temelji na večanju raznovrstnosti in kakovosti projektov. Z dosedanjim delom smo študentom pokazali, da smo resen partner na področju mladinskega dogajanja v Celju, v prihodnosti pa želimo postati najmočnejši ponudniki in ustvarjalci dogajanja v Celju. Zavedamo se zahtevnosti našega poslanstva in menimo, da Celje potrebuje močan študentski klub. Naše delo je zaradi tega še bolj motivirano, saj je to edini način, da dosežemo kakovostno raven mladinskega vsakdana, ki si ga naši študentje nedvomno zaslužijo.

 


-Tim Koželj, predsednik (timi.kozelj13@gmail.com)

Postani član KŠOC

O klubu

Član društva lahko postane vsak študent s stalnim prebivališčem na območju Upravne enote Celje. Članstvo v društvu je prostovoljno in brezplačno.

Članstvo nastopi s podpisom pristopne izjave, ki se deponira na sedežu društva skupaj z originalnim potrdilom o šolanju za tekoče študijsko leto.

Simpatizer društva je lahko tudi študent, ki nima stalnega prebivališča na območju Upravne enote Celje, a ima status študenta na visokošolskem zavodu, samostojnem visokošolskem zavodu ali višji strokovni šoli, ki delujejo na področju Upravne enote Celje.

Simpatizer društva je lahko tudi dijak, ki ima status dijaka za tekoče šolsko leto in ima stalno prebivališče na območju Upravne enote Celje.

Simpatizer društva lahko postane tudi tujec, če izkaže, da ima status študenta v Republiki Sloveniji in ima veljavno dovoljenje za bivanje v Republiki Sloveniji. V zgornjih treh primerih se pridobi status simpatizerja društva z izpolnitvijo pristopne izjave ter s priložitvijo originalnega potrdila o vpisu za tekoče študijsko oziroma šolsko leto.

Status simpatizerja društva pridobi še član društva, ko mu preneha veljati status študenta, vendar ima status simpatizerja le do dopolnjenega tridesetega (30) leta starosti. Status simpatizerja v tem primeru bivši član pridobi tako, da se zglasi v klubski pisarni, kjer se vpiše kot simpatizer.

Klub študentov občine Celje je prostovoljno in nepolitično društvo, ki združuje študente in dijake z namenom povezovanja, informiranja in organiziranja mladinskih vsebin ter projektov v Upravni enoti Celje.

Društvo deluje na območju Upravne enote Celje. S posameznimi projekti se predstavlja v Upravni enoti Celje, Republiki Sloveniji, Evropski uniji in drugje. Delovanje društva temelji na načelih zakonitosti, vestnosti in poštenosti v skladu s pravnim redom Republike Slovenije.

Pri svojem delovanju društvo sodeluje z organi Zveze študentskih klubov Slovenije (v nadaljevanju: Zveze ŠKIS), organi Študentske organizacije Slovenije (v nadaljevanju: ŠOS) in drugimi organizacijami, ki delujejo na sorodnih področjih in prispevajo k razvoju njegove in sorodnih dejavnosti. Društvo se v skladu s svojimi interesi samostojno povezuje, včlanjuje in sodeluje s sorodnimi mednarodnimi organizacijami, ki imajo sorodne namene in cilje.

Klub študentov občine Celje
Mariborska cesta 2
3000 Celje
Matična številka: 1643096
Davčna številka: 11365765
IBAN SI56 6100 0000 3847 464 (DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA)

Študentska organizacija Slovenije http://www.studentska-org.si/
Zveza ŠKIS

http://www.skis-zveza.si/

Organi kluba

Tim Koželj

Predsednik upravnega odbora, svetnik Zveze ŠKIS in svetnik Sveta ŠOLS

timi.kozelj13@gmail.com

Jaka Komplet

Upravni odbor

Nina Fideršek

Upravni odbor

KristjanVeber

Upravni odbor

Luka Komplet

Upravni odbor

Alen Rupnik

Nadzorni odbor-predsenik

Karin Rajh

Nadzorni odbor

Tea Dular

Nadzorni odbor

Jaka Slapnik

Nadzorni odbor

-

-

-

-

-

-

bottom of page