top of page

»Z veseljem stremimo naprej v prihodnost, ki si jo bomo ustvarili sami. Uspešna prihodnost temelji na poslušnosti, prizadevanju in povezovanju. Srednje šole v Celju smo pripravljene na izziv, ki smo si ga zastavile v zadnjem letu. Tudi knežje mesto, tretje v državi bo dobilo svojo dijaško skupnost za lepši jutri. Vsak dijak v Celju bo končno zastopan s strani skupnosti, ki bo povezovala vse dijake enajstih srednjih šol v Mestni občini Celje. Prišel je čas, da naše vrednote združimo v skupnost,« so besede Nika Slemenška, ustanovitelja regijske dijaške skupnosti, ki se je v zadnjih mesecih lotil povezovanja enajstih srednjih šol v Celju in formiranja skupnosti.

unnamed (1).png

Od ideje do ustanovitve

Ideja o ustanovitvi Dijaške skupnosti Celje nam ni tako neznana, saj je bila že kar nekajkrat »neuspešno« ustanovljena oz. do le-tega sploh ni prišlo.

Letos, leta 2023 pa je Nik Slemenšek sklenil, da se to spremeni in kot pobudnik ustanovitve med sabo povezal vse srednješolske dijaške skupnosti in tako so skupaj začrtali pot nove regijske skupnosti.

S formalno ustanovitvijo preko Kluba študentov občine Celje, ki se je zgodila v aprilu 2023 in s podporo celjskih šol smo se dijaške skupnosti celjskih srednjih šol povezale in ustvarile vez, ki nas bo vodila skozi dobo šolanja in bodočih izzivov.

V ponedeljek, 24. aprila 2023 je bil v Celjskem domu slovesni dogodek, kot uradna otvoritvena slovesnost ob ustanovitvi. Na dogodku so nastopili in pomagali dijaki celjskih srednjih šol s svojimi umetniškimi nastopi in že tako na prvem dogodku DSC stopili skupaj. (Slovesnosti se je poleg ostalih predstavnikov sorodnih institucij in kolegov iz sosednjih regijskih skupnosti, udeležil še predsednik Dijaške organizacije Slovenije. Na dogodku so bili prisotni ravnatelji celjskih šol, predstavniki večine mladinskih organizacij v Sloveniji ter tudi župan MOC Matija Kovač in direktor OU Gregor Deleja, ki sta nam namenila ogromno podpore in pomoč pri ustanovitvi.)

Naše vodilo je zastopanje in povezovanje celjskih dijakov. To lahko dosežemo z medsebojnim sodelovanjem med šolami in s skupnimi projekti, katerih cilj je dokazati talente prav vseh naših dijakov. 

V točki zastopanja dijakov je razumeti, da bomo celjske dijake z raznimi potenciali;

športnimi, kulturnimi, glasbenimi talenti vedno podpirali in jim pomagali pri njihovi poti čez

srednjo šolo. 

V točki povezovanja med šolami je prav tako poudarek na dogodkih, ki jih

organiziramo v skupno dobro, kot so okrogle mize z ravnatelji, strokovnjaki

in odločevalci za našo prihodnost.

Kaj pa je vodilo DSC?

PREDSEDSTVO OZ. UPRAVNI ODBOR DSC

V dijaško skupnost Celje so vključeni vsi predsedniki dijaških skupnosti celjskih srednjih šol, ki so bili demokratično izvoljeni po šolah na začetku šol. leta 2022/23. Del te skupnosti bo vsak celjski dijak, predstavljajo pa jih predsedniki posameznih šol oziroma njihovi namestniki. Za predsednika DSC je bil izvoljen Nik Slemenšek.

Imenovan je bil tudi upravni odbor DSC, ki je odgovoren za zastopanje dijakov in za vso organizacijo dogodkov na celjski ravni. V upravnem odboru je 6 dijakov celjskih srednjih šol, in sicer:

Ana Veninšek (članica upravnega odbora DSC), 

Taja Čerčnik (članica upravnega odbora DSC),

Sara Grobelšek (članica upravnega odbora DSC), 

Nik Slemenšek (predsednik DSC), 

Vid Čeplak (član upravnega odbora DSC).

Nika Petrovič (vodja PR-odbora)

UO.jpg
Vodja.jpg

Upravni odbor DSC; na sliki tudi predsednik DOS, Simon Trussevich, manjkata Nika Petrovič in Taja Čerčnik

Vodja DSC, ki koordinira dejavnosti in nadzoruje sredstva, je postal Kristjan Veber (Imenovan s strani KŠOC-a).  (Ob njem na sliki še predsedniki KŠOC, DSC in DOS ter župan MOC)

bottom of page