top of page

Bom moral-a za vpis na faks opraviti sprejemni izpit?

Odgovor je preprost - odvisno od tega, kam bi se radi vpisali. Vpis na nekatere fakultete pogojujejo samo vse točke, zbrane na maturi, pri drugih je večji poudarek na določenih izbirnih predmetih, iz katerih maturant mora opraviti maturo, tretje fakultete pa razpišejo t. i. preizkuse posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti. Katere fakultete so to in kdaj boste izpite opravljali, si preberite v nadaljevanju.

sprejemni izpiti 2017

Dejstvo je, da na fakultetah, kjer imajo sprejemne izpite, prav ti prinesejo levji delež vpisnih točk. Tako fakultete po eni strani omogočijo vpis posebej nadarjenim za določen poklic, ki nimajo najboljšega uspeha. Vendar pa se po drugi strani težko zanesemo, da so sprejemni izpiti objektivno merilo za sprejem na fakulteto. Sploh, kjer je vpis ogromen, sprejemnih mest pa bolj malo.

Na kateri fakulteti bom moral(a) za sprejem opraviti sprejemni izpit?

Sprejemne izpite boste opravljali, če se boste vpisali na katero od fakultet, kjer boste za študij morali pokazati posebne talente ali sposobnosti. Če povzamemo zelo na kratko, lahko rečemo, da so to po veliki večini kreativni tipi študija, pa tudi nekateri programi, povezani s fizično usposobljenostjo oz. pripravljenostjo. V prvem prijavnem roku boste sprejemne izpite za sledeče fakultete opravljali od vključno drug polovice maja do konca vključno prve polovice julija.

Univerza v Ljubljani:

Akademija za glasbo – glasbena umetnost: 19. maj 2017

Akademija za glasbo – glasbena pedagogika: 23. junij 2017

Akademija za gledališče, radio, film in televizijo: 26. junij - 6. julij 2017

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje: 29. junij - 6. julij 2017

Biotehniška fakulteta – Krajinska arhitektura: 23. junij 2017

Fakulteta za arhitekturo – Arhitektura, Urbanizem: 28. junij - 1. julij 2017

Fakulteta za šport: 27. in 28. junij 2017

Naravoslovnotehniška fakulteta – Oblikovanje tekstilij in oblačil: 3. in 4. julij 2017

Pedagoška fakulteta – Likovna pedagogika: 26. junij 2017

Zdravstvena fakulteta – Laboratorijska zobna protetika: 3. julij 2017

Univerza v Mariboru:

Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo – Arhitektura: 27. junij 2017

Pedagoška fakulteta – Likovna pedagogika: 28. junij ali 30. junij 2017

Pedagoška fakulteta – Športno treniranje: 29. junij 2017

Samostojni visokošolski zavod

Fakulteta za dizajn: 26. - 28. Junij 2017

Večina sprejemnih izpitov velja le za tekoče vpisno leto. To pomeni, da boste kljub opravljenemu “sprejemcu” ob neizpolnitvi ostalih obveznosti (uspešen zaključek srednje šole) v naslednjem letu morali preizkus ponoviti. Le za dva programa to ne bo potrebno, in sicer za Glasbeno in Likovno pedagogiko na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru.

Dobro je vedeti tudi, da za AGRFT, Oblikovanje tekstilij in oblačil na Naravosovnotehniški fakulteti in za Laboratorijsko zobno protetiko na Zdravstveni fakulteti (vse tri so članice Univerze v Ljubljani) v drugem prijavnem roku preizkusa ne morete opravljati, saj ga za te programe niso razpisali. Zato poskrbite, da se boste nanje prijavili že v prvem prijavnem roku. Vsi ostali programi imajo preizkuse za drugi vpisni rok v različnih terminih od 6. do 8. Septembra 2017.

bottom of page