top of page

Objava kandidatov

V skladu z razpisom, objavljenim na oglasni deski in spletni strani Kluba študentov občine Celje, dne 28. 9. 2018, in v skladu z Volilnim pravilnikom za volitve svetnikov Sveta ŠOLS ter v skladu z Volilnim pravilnikom za volitve svetnikov Sveta Zveze ŠKIS, volilna komisija Kluba študentov občine Celje objavlja seznam prispelih kandidatur.

Za mesto Svetnika Sveta ŠOLSje pravočasno prispela ena (1) popolna kandidatura.

Kandidat je:

1. Tadej Perčič, 1996, 1. letnik Ekonomska šola Celje - Višja strokovna šola, program Ekonomist.

Za mesto Svetnika Sveta Zveze ŠKISje pravočasno prispela ena (1) popolna kandidatura.

Kandidat je:

1. Tadej Perčič, 1996, 1. letnik Ekonomska šola Celje - Višja strokovna šola, program Ekonomist.

Volitve za Svetnika Sveta ŠOLS in Svetnika Sveta Zveze ŠKIS bodo potekale na Izrednem zboru članovKluba študentov občine Celje, dne 19. 10. 2018.

Volilna komisija Kluba študentov občine Celje

bottom of page