top of page

Objava kandidatov za svetnika

V skladu z razpisom, objavljenim na oglasni deski in spletni strani Kluba študentov občine Celje, dne 16. 10. 2019, in v skladu z Volilnim pravilnikom za volitve svetnikov Sveta ŠOLS ter v skladu z Volilnim pravilnikom za volitve svetnikov Sveta Zveze ŠKIS, volilna komisija Kluba študentov občine Celje objavlja seznam prispelih kandidatur.

Za mesto Svetnika Sveta ŠOLS je pravočasno prispela ena (1) popolna kandidatura.

Kandidat je:

1. Tadej Perčič, 1996, 1. letnik Fakultete za komercialne in poslovne vede, program Komerciala.

Za mesto Svetnika Sveta Zveze ŠKIS je pravočasno prispela ena (1) popolna kandidatura.

Kandidat je:

1. Tadej Perčič, 1996, 1. letnik Fakultete za komercialne in poslovne vede, program Komerciala.

Volitve za Svetnika Sveta ŠOLS in Svetnika Sveta Zveze ŠKIS bodo potekale na Izrednem zboru članovKluba študentov občine Celje, dne 9. 11. 2019.

Volilna komisija Kluba študentov občine Celje

bottom of page