top of page

Bo med študenti še večji ekonomsko-socialni razkorak?

Študentska organizacija Slovenije ugotavlja: zgolj 70-odstotno usklajevanje ni dovolj, saj bo še dodatno povečalo razkorak med socialno šibkejšimi in premožnejšimi študenti.

Vir slike: Unsplash


ŠOS poslance še vedno opozarja na potrebo po usklajevanju socialnih transferjev v naslednjih letih. Kot so objavili ob mednarodnem dnevu študentov in dijakov, bi bilo po njihovem mnenju potrebno ukrep iz Zakona o izvrševanju proračunov za leti 2024 in 2025 (ZIPRS2425) zavrniti ter socialne transferje bolje uskladiti z inflacijo.


Socialni transferji za študente še posebej pomembni


Kot ekonomsko šibkejša družbena skupina so študenti med prejemniki več oblik socialnih transferjev. Sem sodijo predvsem štipendije in subvencionirana prehrana, za študentske družine pa tudi vse oblike socialnih transferjev za otroke oz. druga sredstva, izhajajoča iz študentskega starševstva. Položaj se torej za ekonomsko šibkejše študente še poslabša, ko socialni transferji niso usklajeni z inflacijo.


Napovedana inflacija bo dodatno poglobila socialno-ekonomske razlike


Ekonomski kazalniki svarijo pred kar 7,6-odstotno inflacijo, ki jo je ŠOS upošteval tudi pri preračunu relativnega zmanjšanja socialnih transferjev ob zgolj 70-odstotni uskladitvi. Številke, ki so jih pri tem dobili, kažejo naslednje primanjkljaje na letni ravni:

  • 71 evrov pri najvišji državni štipendiji,

  • 45 evrov pri Zoisovi štipendiji,

  • 32 evrov pri štipendiji za deficitarne poklice,

  • 24 evrov pri študentski prehrani,

  • 128 evrov pri starševskem dodatku in 9 evrov pri enkratni pomoči ob rojstvu otroka.

Zamrznitev socialnih transferjev ima torej zaradi napovedane inflacije še večji vpliv na družben položaj prejemnikov. Kot pravi ŠOS: “Razkorak med socialno najšibkejšimi in premožnejšimi študenti se bo le še povečal, že sedaj je po podatkih raziskave Evroštudent ta veliko večji (Ginijev koeficient: 0,37, kar je približno toliko, kot ta znaša za ZDA), kot med celotno slovensko populacijo (0,238 po podatkih OECD).” Naknadna uskladitev v socialnih transferjev v prihodnjih letih v trenutno predlaganem zakonu še ni vključena, a po mnenju ŠOS je iz zgornjih razlogov prav polna uskladitev socialnih transferjev nujna.

Comments


bottom of page