top of page

Boj mladih proti brezposelnosti po novem tudi v spletni reviji

Problematika zaposlovanja v Evropskem gospodarskem prostoru kot posledica krize še vedno leži na plečih mladih. Svež, zagnan in pripravljen kader novih generacij išče svoje priložnosti za ustvarjanje kruha in (lastne) strehe nad glavo, pri tem pa mu podporo nudijo različni sistemi, ki sledijo politiki izboljšanja ekonomsko-socialnega stanja mladih. Številne institucije držav EGP organizirajo projekte in programe pod okriljem Islandije, Lihtenštajna in Norveške, ki jih po novem lahko spremljamo tudi v spletni reviji.

Številke kažejo še ogromno priložnosti za izboljšavo

Brezposelnosti med mladimi pri nas sicer ne občutimo toliko, kot smo jo nekaj let nazaj. Vseeno splošne evropske številke kažejo, da je v EU mladih med 15 in 24 let, ki niso zaposleni ali vključeni v izobraževanje, kar 6,6 milijonov. Največ predstavnikov skupine “NEET” (orig. “Not in Employment, Education or Training”) so prešteli v Bolgariji, Romuniji, Italiji in na Hrvaškem. Če dodamo še mlade med 25 in 29 let, skupno število preseže kar 14 milijonov, pravijo podatki statističnega urada iz leta 2018. V tej starejši skupini ima največ predstavnikov NEET Grčija, kjer je brez dela vsak tretji mlad človek, star med 25 in 29 let.

Sistemsko in osebno reševanje brezposelnosti med mladimi

EGP se zaveda, da je skrb za zaposlovanje mladih en temeljnih pogojev za izboljšanje socialnega stanja v državah članicah skozi zmanjšanje družbeno-ekonomske neenakosti. Programi, ki jih financira, se zato osredotočajo na različne spodbude za ranljivo skupino mladih. Ti v svoje strategije vključujejo tako sistemske korake k izboljšanu možnosti za zaposlitev mladih v obliki različnih inovativnih načinov omogočanja dela, kot na osebne potrebe mladih, s katrerimi lahko izboljšajo stanje brezposelnosti, kot so na primer usposabljanja in izobraževanja. Gre torej za projekte, ki spodbujajo inovacije in razvoj, prenos znanja in dobre prakse ter analizo in raziskovanje. Smiselno je, da se delo na tem področju beleži, deli in povezuje, zato je krovna skupina Islandije, Lihtenštajna in Norveške postavila spletno mesto, na katerem bomo lahko spremljali, pa tudi prispevali kakovostne informacije o projektih zmanjševanja brezposelnosti mladih v Evropi.

Youth Employment Magazine

- oziroma spletna revija o zaposlovanju mladih v EU, ki je bila objavljena prav na mednarodni dan prijateljstva 30. 7. 2019, bo zbirala, objavljala in delila prispevke v obliki člankov, raziskav, intervjujev, razpisov, poročil in drugih informacij o projektih boja mladih proti brezposelnosti v EU. Že danes si lahko preberete številne spletne objave o projektih in novicah, dogodke pa prikazuje tudi koledar.

Comments


bottom of page