top of page

Brezplačno mobilno gostovanje v EU

Ponudniki mobilnih storitev so do zadnjega čakali z informacijami o brezplačnem mobilnem gostovanju v EU. 15. junij je nastopil in sedaj smo soočeni z resnico. Bomo torej v Evropski uniji od sedaj naprej res lahko porabljali isto količino storitev in to brez doplačila?

Kot prebivalcem EU nam že nekaj let obljubljajo brezplačno gostovanje v vseh državah članicah. No, vsaj tako smo si ga želeli predstavljati, vendar pa do zadnjega nismo bili prepričani, kako ga bodo interpretirali naši ponudniki mobilnih storitev.

Kolikorat smo slišali: “Kaj si kupuješ paket s podatki v tujini - saj sedaj bo tako povsod vse zastonj!” Pa smo na koncu ugotovili, da se ni vse obrnilo čisto tako. Res je sicer, da bomo tako telefonske klice kot kratka sporočila (SMS-e) pošiljali pod enakimi pogoji, ki nam jih paket zagotavlja doma, vendar pa je pri prenosu podatkov nekaj omejitev.

Na MMC so objavili informacije, ki so jih pridobili neposredno od ponudnikov storitev, in sicer le en od naših glavnih ponudnikov omogoča porabo prenosa podatkov v enakem obsegu kot pri nas. Prav tako na paketih, ki imajo v Sloveniji vključene brezplačne mms-e, teh podatkov ne bo odšteval od zakupljene količine, ampak bo zanje veljalo enako kot v Sloveniji.

Drugi največji ponudnik pa se je odločil podatke na izbranih paketih zaračunavati po posebnih formulah, kjer bodo obseg podatkovnega prenosa preračunali na poenotene poštene cene in ga sorazmerno zmanjšali. Operater je že objavil zmanjšane količine prenosa, ki jih njegovi paketi omogočajo v tujini. Pri tem je treba še paziti, da se od zakupljene količine podatkov odštevajo tudi tisti, porabljeni za mms-e.

Seveda pa je regulativa morala upoštevati tudi zahtevo ponudnikov po vsej EU, da se omeji “prostost” pri zakupu paketov v tujini. Kajti po uskladitvi cen na enoto bi kaj lahko npr. prebivalec države z višjim standardom (ter cenami) z namenom, da bi prihranil, paket kupil v kakšni drugi državi, kjer je dosti cenejši, čeprav tam v resnici ne živi oz. telefona tam ne uporablja. Za kršitelje imajo tudi naši ponudniki že preračunane pribitke, ki jih bodo ob ugotovljenih kršitvah tem lahko zaračunali.

Comments


bottom of page