top of page

Danes je zadnji dan za oddajo prijave v drugem roku

Danes se še lahko vpišete v sklopu drugega prijavnega roka. Vlogo lahko oddate elektronsko ali po pošljete po pošti in če v prvem roku niste bili sprejeti na nobenega od želenih programov, če se na prvi rok sploh niste prijavili ali če se v izbran program niste vpisali oz. ste se iz njega izpisali do 16. avgusta 2020.

Vir slike: Unsplash

Vpis na fakulteto je ena od pomembnejših odločitev študentov in študentk. Letošnje leto nam je že tako prineslo kar nekaj zapletov in nevšečnosti, čisto mogoče kakšna komu tudi preprečila sprejem v želen študijski program v prvem prijavnem roku. Vsi, ki se vam ni uspelo prijaviti junija, ki niste bili sprejeti na nobenega od programov ali vanj niste vpisani, imate še danes možnost, da se prijavite na katero od mest za drugi prijavni rok v dodiplomske in enovite magistrske programe na fakultetah.

Je sploh še kaj prostih mest za redni študij?

Po prijavi na prvi rok je ostalo še skupaj 7560 vpisnih mest, od tega 5018 za redni študij. Najbolj zaželene fakultete in programi za so mesta za redni študij zapolnili, med njimi Pravo in Arhitektura v Ljubljani, vsi programi Fakultete za šport, Pedagogika in andragogika na univerzitetnem dvopredmetnem študijskem programu Filozofske fakultete v Ljubljani in Predšolska vzgoja na Pedagoški fakulteti. Prav tako so zasedeni programi Fakultete za Logistiko v Ljubljani (v Celju so mesta še na voljo; 32 VS, 40 UN) in Športno treniranje VS na Pedagoški fakulteti v Mariboru.

Največ prostih mest je ostalo na Biotehnični fakulteti, program kmetijstvo - agronomija in hortikultura VS (40 mest), na obeh programih Ekonomske fakultete (UN 45 mest, VS 33), programu fizika UN na FMF (75 mest), Fakulteti za upravo (UN 90 mest, VS 72). Ekonomsko-poslovna fakulteta v Mariboru ima še 110 prostih mest za vse usmeritve UN, razen Evropske poslovne študije, Poslovna ekonomija VS pa 87. Mariborska univerza ima več mest tudi še za bodoče elektrotehnike UN (49 mest) in Kemijsko inženirstvo UN na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo, kjer je prostor še za 55 študentov.

Mnoga mesta za izredni študij so zapolnjena, nekatera pa še vedno najdete tudi pri fakultetah, ki so napolnile redna mesta. Za več informacij si oglejte uraden seznam in se prijavite še danes.

Rok za zapolnitev še prostih vpisnih mest (3. rok) bo trajal od 24. do 25. septembra 2020 do 12. ure. (Vir.)

Comments


bottom of page