top of page

Dodatni predlogi ŠOS iz naslova omilitev posledic epidemije za študente

Posledice epidemije so jasno pokazale na ekonomsko-socialni status študentov. Upad študentskega dela je še vedno opazen, študij na daljavo in prepoved bivanja v študentskih domovih sta povzročila izselitev študentov iz študijskih središč, državne štipendije so za socialno ogrožene prenizke. Vse to in mnoge druge ugotovitve so argumenti za dodatne predloge ŠOS iz naslova omilitev posledic epidemije za študente.

Vir slike: Unsplash

Veliko študentov se za pokritje življenjskih stroškov poslužuje študentskega dela, kar kažejo tudi podatki o plačevanju prispevkov na ZPIZ. Ti pravijo, da je v lanskem letu “skoraj 20.000 dijakov in študentov preko študentskega dela zaslužilo vsaj 50 % neto minimalne plače za leto 2019 (dobrih 330 eurov mesečno).” (Dostop) Pri tem je zelo pomemben tudi podatek, da ocena povprečnih mesečnih stroškov študenta presega 500 evrov (Evroštudent). Prav tako je problematiko mladih naslovila anketa “Delam, nimam za burek”, izvedena med mladimi v Sloveniji.

Ukrepi, ki jih je za omilitev posledic država že sprejela, so že olajšali naše dihanje. Ampak vsi se verjetno strinjamo, da bi zelo veliko pomenili še dodatni predlogi, ki jih navaja tudi ŠOS. Med njimi:

  • Problem je še vedno dohodek študentov, ki študentsko delo opravljajo redno. Mnogi s tem prispevajo tudi v družinski proračun. Enkratno izplačilo dodatka ni moglo nadomestiti izgube prihodkov tistih, ki so v preteklem letu delali. Zato bi bilo bolj smiselno tem študentom omogočiti mesečno nadomestilo.

  • Izboljšanje štipendijskih pogojev, ki bi omogočili, da se poveča število dijakov in študentov, ki prejemajo štipendije (za vse vrste štipendij) kot tudi razširitev obdobja za izkazovanje izjemnih dosežkov ter povečanje sklada za Zoisovo štipendijo.

  • Pomoč študentom, ki plačujejo najemnino in izredno dodatno pomoč tako študentskim družinam kot študentom s posebnimi potrebami.

  • Zmanjšanje števila ECTS na 40 za prehod v višji letnik za naslednje študijsko leto in upoštevanje neposrednih in posrednih posledic epidemije za dodatno študijsko leto oz. podaljšanje statusa.

Več o ukrepih in pozivih Študentske organizacije pristojnemu MIZŠ preverite v izvornem prispevku.

Kommentare


bottom of page