top of page

Dodatnih 27,7 milijona evrov za trajno zaposlovanje mladih

Z veseljem z vami delimo dobro novico o novi finančni spodbudi za trajno zaposlovanje iz EU skladov. 27,7 milijona evrov, od katerih bo 22,2 prispeval Evropski socialni sklad, bo namenjenih za subvencije delodajalcem, ki bodo zaposlovali mlade do 29. leta starosti.

Shema Jamstvo za mlade, namenjena članicam EU, spodbuja zaposlovanje mladih skozi različne ukrepe. En izmed njih je Spodbuda za trajno zaposlovanje mladih. Skozi program bodo iz sredstev sklada financirali kombinacijo usposabljanja na delovnem mestu ter subvencijo zaposlitve za nedoločen čas.

Hitrejša in večja možnost zaposlitve

Skozi finančne spodbude v obliki subvencij za zaposlovanje mladih do 29 let bodo lahko podjetja ozioma delodajalci z manj tveganja zaposlovali nove sodelavce, kar predstavlja veliko prednost za mlade, ki na trg dela šele vstopajo in nimajo toliko referenc in izkušenj kot njihovi starejši konkurenti. To želijo doseči skozi bistvene cilje programa: usposobiti mlade za lažji prehod od študija do delovnega mesta, hitrejša zaposlitev in tudi povečanje zaposlitvene možnosti za eno od trenutno najbolj ranljivih skupin.

Okrepiti gospodarstvo pomeni tudi zmanjšati brezposelnost, predvsem med mladim, ter izboljšati delovne pogoje. S subvencijo sklad delodajalcu preko javnega povabila (ki bo na voljo kmalu!) omogočilo prijavo na razpis za pridobitev sredstev v višini 5.000 evrov za mladega zaposlenega delavca. Predviden znesek, ki ga je sklad namenil tokrat, je 6,5 milijona evrov, kar pomeni 1.300 novih delovnih mest za mlade.

S tem ukrepom želijo mladim pomagati pridobiti praktične veščine in znanja na njihovem kariernem področju. Tako bodo pripomogli k zmanjšanju rizika trajne brezposelnosti in pripomogli k večji zaposljivosti mladih, ki je januarja po podatkih Eurostata znašla 16,9 %.

Comments


bottom of page