top of page

Dvig minimalne urne postavke za študente ni prvoaprilska šala!

S prvim aprilom bo minimalna urna postavka študentskega dela višja. Tako bomo za uro svojega dela dobili najmanj 4 evre neto, saj je postavka zakonsko določena. Od prvega februarja 2015, odkar je veljaven zakon ZUJF-C, se je ta zvišala za 20 centov neto.

Odkar imamo študenti oz. naši delodajalci določeno minimalno urno postavko za študentsko delo, je potrebno tudi to regulirati. Življenjski stroški rastejo, tu je še inflacija … Zato je delo na študentsko napotnico potrebno skladno s tem korigirati podobno kot minimalno plačo in njeno rast pri klasičnih zaposlitvah.

Minimalna bruto urna postavka za študente od 1. aprila 4,73 evra

4,73 evrov bruto oziroma okrogle 4 evre neto je torej nova študentska minimalka. Pa ste vedeli, da imamo za različna dela tudi priporočila za drugačne urne postavke? Razlikujejo se tako po vrsti del kot tudi po različnih študentskih servisih. Med tem ko za polnjenje polic, administrativna dela ali pomoč v strežbi priporočajo vsaj minimalno urno postavko, za strokovna dela, kot je npr. programiranje, en študentski servis priporoča med 7,5 in 10 evrov na uro, drug pa predvideva plačilo po projektu in minimalne urne postavke niti ne predlaga.

Kakšno korist imamo študentje, odkar plačujemo razliko med bruto in neto?

Iz svojega bruta vsak mesec odvedemo prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje dijaka oz. študenta v višini 15,5%. Del prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki ga morajo poravnati delodajalci pa znaša dodatnih 8,85 % in ni vezan na študetnski bruto zaslužek.

Bistvena korist plačevanja teh prispevkov za študente je vplačevanje pokojnine ter pridobivanje pokojninske dobe, kamor se štejejo vsi bruto zneski, na napotnico izplačani po 1. 2. 2015. “Izračun pokojninske dobe je vezan na povprečno mesečno bruto plačo. V letu 2017 se en mesec pokojninske dobe prizna za vsakih doseženih 58 % povprečne plače, ki je v letu 2017 znašala 1.626,95 €. Za zasluženih 943,63 € bruto na napotnici, se prizna en mesec pokojninske dobe,” pravi en od študentskih servisov, ki vam omogoča kalkulator, v katerega vnesete svoj bruto zaslužek. Aplikacija vam preračuna tudi neto znesek, ki ga dobite na napotnico.

Comentarios


bottom of page