top of page

Enkratni solidarnostni dodatek tudi za izredne študente

Mnogi redni študentje so solidarnostni dodatek prejeli že pred prvomajskimi prazniki. Po noveli zakona pa so do dodatka upravičeni tudi izredni študentje, ki izpolnjujejo pogoje. Ti vlogo oddajo po enakem postopku kot redni, ta pa je že na voljo na posebni strani spletnega mesta eUprava.

Vir slike: Unsplash

Že več kot dva tedna nazaj smo nestrpno čakali, kdaj bo na voljo vloga za solidarnostni dodatek, ki bo rednim študentom s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji prinesla 150 evrov. Zaradi obsega vseh sistemskih rešitev, ki so bile v obdobju izolacije predvsem tehnično-tehnološke narave nas je skrbelo, da vloge ne bomo dobili pravočasno, da bi jo lahko oddali vsi. Strah je bil na srečo brezpredmeten, saj je vloga še vedno odprta in na voljo za vse, ki vam je še ni uspelo izpolniti.

Izplačila prihajajo v svežnjih, vlogo lahko sedaj oddajo tudi izredni študentje

Že pred prvomajskimi prazniki je med redne študente iz naslova solidarnostnega dodatka bilo razdeljenih dobrih šest in pol milijonov evrov. Slovenski mediji so poročali o 4.229 prejemnikih, vpisanih na višje šole in 41.021 vseh, ki so sredstva že prejeli ter so vpisani na visokošolske programe. Šlo je, kot že omenjeno, samo za redne študente, ki se v tem letu izobražujejo na javno veljavnih študijskih programih pri nas.

Slab teden nazaj je novela zakona prejem solidarnostnega dodatka razširila tudi med izredne študente, ki lahko prav tako izpolnijo elektronsko vlogo z naslednjimi podatki:

  1. osebni podatki vključno z naslovom,

  2. EMŠO,

  3. davčna številka️,

  4. tekoči račun️,

  5. ter iz menija izberejo študijski program.

Ob tem pa naj spomnimo še, da je razpis za prejem sredstev iz fundacije Študentski tolar. Pogoje in povezavo do razpisa ter vloge smo objavili prejšnji teden.

Commentaires


bottom of page