top of page

Erasmus na daljavo? Vitualna izmenjava kot orodje spletnega učenja

Erasmus+ je program držav članic EU, ki mladim omogoča dodatno neformalno izobraževanje. Lokalne organizacije, kot so študentski klubi, mladinski centri in druge se lahko v času zaprtih mej zaradi epidemije srečujejo virtualno in se izobražujejo v oviru projekta Erasmus+ Virtual Exchange. Ta obljublja medkulturne učne izkušnje, ki lahko koristijo vsem mladim pri pridobivanju pomembnih izkušenj.

Vir slike: Unsplash

Projekt virtualne izmenjave v okviru “Erasmusa plus” obstaja že od leta 2018, a je njegov potencial do izraza prišel prav v obdobju omejevanja gibanja preko meja. Namesto povezovanja ter sodelovanja mladih pri mednarodnih aktivnostih na skupni lokaciji v eni izmed gostiteljskih držav se je druženje premaknilo na splet, kjer dandanes tehnologija omogoča nove načine komuniciranja za pristne odnose in dialoge med posameznimi udeleženci.

Kako deluje virtualna izmenjava?

Mladi med 18. in 30. Letom starosti iz EU in njene “južne soseščine” (kot ombočje Mediterana imenuje brošura) se lahko udeležijo številnih virtualnih aktivnosti, h katerim jih lahko spodbudijo tudi mladinski delavci ali zaposleni v izobraževalnih institucijah. Program vsebuje vse od tečajev do pogovorov in okroglih miz v različnih obsegih, trajanjih, tematikah in številu udeležencev. Bistvo vseh je, da se majhne skupine predstavnikov različnih narodnosti povezujejo in sodelujejo virtualno z namenom ustvarjanja boljše prihodnosti.

Evropski mladinski portal omogoča prijavo v virtualno mednarodno izmenjavo in v svojem programu obljublja spletne debate, ki pomagajo razvijati kritično razmišljanje udeležencev in posredno ustvarijo tudi mnenjski vpliv. Potekajo v angleščini, francoščini in arabščini. Portal nadalje predstavlja tudi dva projekta; prvi je na temo trajnostne prehranske sisteme s sredozemske perspektive in drugi na temo družbenih krogov. Zanimive teme lahko spremljate še naprej, več o možnostih prijave in preteklih dogodkih pa si ogledate na samem portalu.

コメント


bottom of page