top of page

Evropska spodbuda socialne inovacije

Kompetenčni center za družbeno inovacijo Evropske komisije razpisuje financiranje dejavnosti vzpostavitve, razvoja in strokovnosti centrov kompetenc za socialne inovacije držav članic. Razpis se osredotoča predvsem na odpravljanje ekonomskih in družbenih posledic pandemije, prav tako pa se posveča implementaciji Evropskega zelenega dogovora, zmanjševanju ekonomsko-družbenih razlik, prilagajanju digitalni dobi, sodelovanju EU državljanov v oblikovanju demokratične družbe in varovanju solidarnosti, enakopravnosti in varnosti kot evropskih vrednot. Prijavijo se lahko upravni organi in z njihove strani potrjene pridružene javne ali zasebne organizacije.

Vir slike: Unsplash

Opolnomočenje kompetenčnih centrov družbene inovacije

Vsaka od članic EU ima s pomočjo razpisa možnost vzpostavitve in organizacije delovanja kompetenčnega centra za družbene inovacije, pravi razpis o pričakovanih rezultatih financiranja. Poleg tega bi s pomočjo izvedbe programa olajšali analizo prednosti in slabosti različnih področij družbene inovacije ter vzpostavili primer dobre prakse za druge dele sveta. Z 80-odstotnim sofinanciranjem, ki ga bo komisija predvidoma odobrila za od 7 do 9 vlog, se bo vsaka udeležena organizacija zavezala k vzpostavitvi potrebnih akcijskih načrtov, strategij in praks stalnega izboljševanja in prilagajanja orodij ter metod, potrebnih za uspešno delovanje kompetenčnega centra ter povezovanja z drugimi. Pomemben cilj razpisa je te centre tudi povezati in vzpostaviti trdno mrežo za družbene inovacije.

Katere konkretne aktivnosti spodbuja razpis?

Razpis navaja tudi konkretne aktivnosti, ki se lahko financirajo v njegovem okviru. Vse so namenjene celovitemu razvoju socialne inovativnosti ter za to namenjenih kompetenčnih centrov, med njimi:

  • Izris pregleda stanja ekosistema družbene inovativnosti z vsemi potrebnimi elementi in pripravo strategije ter akcijskega načrta za izboljšanje dotičnega področja.

  • Celovit pristop k dvostranskemu komuniciranju, ki vključuje tako zbiranje informacij kot tudi njihovo organizirano distribucijo preko digitalnih kanalov.

  • Povečevanje zavedanja in navdihovanja promotorjev družbenih inovacij ter ponujanje podpore in vodenja v projektih vzpostavitve primernih orodij, metod in praks promotorjev.

Razpis je odprt do 15. 10. 2020. Več lahko preverite na uradni strani Evropske komisije.

Comments


bottom of page