top of page

Formalnosti obvezne študijske prakse: obrazci, plačila, dohodnina

Študentje že pridno iščemo priložnosti za študijsko prakso. Med tem ko se vsi kadrovski štipendisti v večini s podjetjem, ki jih štipendira, samo dogovorijo za termin, morajo ostali študentje primerna podjetja za opravljanje prakse najti sami. Pri tem je pomembno, da izberejo vrsto dela, ki dopolnjuje in nadgrajuje tisto vejo študijskega področja, ki jih najbolj zanima. Kdo in kako pa poskrbi za formalnosti pri tem nastalega delovnega razmerja?

Obvezna praksa je pri nas del izobraževalnega programa tako na srednje-, kot tudi višje- in visokošolski stopnji izobraževanja. Podjetja se zavedajo, da je imeti praktikanta lahko zelo koristno, saj ne pridobijo zgolj pridnih rok, ampak tudi potencialnega kandidata za kasnejšo zaposlitev. Ob tem pa morajo opraviti tudi razne formalnosti obvezne študijske prakse.

Kaj so obveznosti delodajalca, ki študentu omogoči prakso?

Prav je, da smo kot udeleženci praktičnega usposabljanja, študentje dobro seznanjeni s formalnostmi, ki jih mora opraviti delodajalec, pri katerem opravljamo prakso. Med tem ko so naše obveznosti opravljanje prakse in priprava s tem skladnega poročila, ponudnik praktičnega usposabljanja poskrbi za naslednje:

1) Prijava v zavarovanje za primer poškodbe pri delu (obrazec M12). Čeprav nekatere dijake in študente prijavi kar izobraževalni zavod, je pravilneje, da to stori delodajalec.

2) Plačevanje prispevka za zdravstveno zavarovanje v minimalnem mesečnem znesku za obdobje opravljanja prakse (ne glede na to, ali je praktikant dobil nagrado ali ne). Dodatno se prispevek za zdravstveno zavarovanje po stopnji 6,36 % obračuna tudi od nagrade.

3) Povračilo stroškov (malica in nadomestilo poti po veljavni zakonodaji).

Nagrada še vedno ni obvezna (razen za člane OZS, ki jih zavezuje kolektivna pogodba), je pa do višine 172 EUR neobdavčena. Razlika do višje nagrade se šteje v dohodnino. Obrtno-podjetniška zbornica navaja tudi konkretne zneske nagrade, ki se razlikujejo glede na letnik, ki ga obiskuje dijak (prvi 90 eur, drugi 120 eur, tretji in četrti 150 eur) oz. za študente, ki imajo enoten priporočen znesek, ne glede na letnik, ki ga obiskujejo (170 eur).

Študentje si mnogokrat bolj od visoke denarne nagrade želimo, da bi našli čim več dobrih priložnosti za opravljanje obvezne prakse, se na njej uspešno usposobili za želen poklic in od nje odnesli kakovostno referenco, ne zgolj potrjeno poročilo. Zato izkoristimo to priložnost, da delodajalce pozovemo tudi, naj nam za opravljanje prakse omogočijo takšne delovne pogoje, da se bomo lahko čim več naučili ter za nas pripravijo delovne naloge, ki so neposredno povezane z našo izobrazbo in jih glede na izkušnje lahko opravljamo.

Comments


bottom of page