top of page

Kaj je LPM ali Lokalni program za mlade

V našem velikem interesu je, da vas čim bolje ne le oskrbujemo z dogajanjem, ampak tudi obveščamo o možnosti participativnega oblikovanja naših lokalnih družbenih programov. Tokrat vas zato vabimo, da skupaj pogledamo, kaj je Lokalni program za mlade v Mestni občini Celje.

Vir slike: FB objava dogodka


Vsakih pet let se v naši občini oblikuje LPM ali Lokalni program za mlade. Ker se program, usklajen in sprejet za zadnje petletno obdobje, izteka, nas v kratkem čaka javni posvet za program med letoma 2021 in 2026. Udeležite se ga lahko tudi vi in vas k temu toplo vabimo, saj verjamemo, da bomo skupaj našli veliko idej, kako ga razvijati. Sedaj si pa poglejmo, kaj to sploh pomeni …


Pomen Lokalnega programa za mlade v Mestni občini Celje


Lokalni program za mlade je, kot že ime pove, namenjen urejanju problematike družbene skupine mladostnikov in mladih odraslih oseb od 15. do dopolnjenega 29. leta. Vanj se vključuje celotni mladinski sektor z vsemi lokalnimi organizacijami, ki skrbijo za izvajanje različnih mladinskih programov v okviru mladinskega dela. Poenostavljeno bi tako lahko rekli, da tisto, kar se v mladinski politiki naslovi kot problem, rešujejo ukrepi, izvedeni na podlagi zastavljenih programov, kot je ta, ki ga bomo vsak čas obravnavali.


Kaj v resnici mislimo, ko govorimo o mladinskem sektorju


Govorimo o vseh področjih življenja in delovanja obravnavane družbene skupine na način splošnega vključevanja in dostopnosti za vse. Med temi področji oziroma aktivnostmi so na primer “razvijanje samostojnega, aktivnega in kritičnega odnosa mladih do družbene

Stvarnosti, preprečevanje diskriminacije in socialne izključenosti mladih, /.../ prehod mladih, tudi mladih s posebnimi potrebami, iz šole na trg dela, spodbujanje kreativnosti in zadovoljevanje interesov mladih, spodbujanje aktivnega preživljanja prostega časa, spodbujanje in razvijanje raziskovalnega in ustvarjalnega dela” in še mnogo drugih, ki jih navaja MLADI SO CELJE 2015 – 2020, Lokalni program za mladino v Mestni občini Celje.


Tudi KŠOC-evci bomo pri oblikovanju ukrepov za novo obdobje sodelovali z MCC, Mladinskim svetom Celje in Mestno občino Celje. Pridružite se nam na javnem posvetu 28. 1. 2021 ob 10.00 preko aplikacije Zoom. Prijave na info@mc-celje.si pošljite do 25. 1. 2021.Comments


bottom of page