top of page

Kaj novega na področju štipendij za deficitarne poklice?

Konec januarja je ponovno prinesel objavo razpisa za šipendije za deficitarne poklice. Tudi letos se boste dijaki, ki izpolnjujete pogoje, lahko prijavili za štipendijo, ki vam bo prinesla dodatnih 100 evrov mesečno. Za več informacij nadaljujte z branjem …

Kaj in kateri so sploh deficitarni poklici ter zakaj zanje lahko dobite štipendijo?

Deficitarni poklici so tisti, po katerih je na trgu dela povpraševanje veliko, iskalcev zaposlitve na ta delovna mesta pa premalo. Odgovor na manjko določenih poklicnih kadrov v gospodarstvu je torej štipendija, ki dijake spodbuja k vpisu v programe, ki smo jih našteli že lani, letos pa se jim pridružuje še steklar/steklarka.

Štipendija za deficitarne poklice se izključuje samo s kadrovsko, ne vpliva pa na višino otroškega dodatka in jo lahko prejemate skupaj z državno štipendijo. Prinese 100 evrov mesečno in prejemate jo ves čas trajanja programa. Podobno kot pri drugih štipendijah, tudi štipendija za deficitarne poklice traja cel čas uspešnega opravljanja programa. Pomembno je, da napredujete v višji letnik, sam program pa tudi ustrezno zaključite. Štipendija lahko pri ponavljanju ali pavziranju miruje eno leto, nato pa se ob uspešnem napredovanju obnovi. Vedite tudi, da primeru prepisa na program, ki ni na seznamu, štipendijo izgubite.

Pogoji in merila za pridobitev štipendije za deficitarne poklice

Prvi pogoj za pridobitev štipendije za deficitarne poklice je seveda vpis na enega od programov, ki jim je namenjena. Vlogo, ki bo na voljo od 15. junija 2018, ko se odprejo tudi prijave, izpolnite in ji priložite še fotokopijo spričevala zaključnega razreda ter potrdilo o statusu rezidenta za daljši čas, ki ga izda upravna enota, če niste državljan RS.

Glavno merilo za dodelitev štipendije je učni uspeh oz. povprečje ocen v zadnjem šolskem letu, zato se bodoči dijaki čim bolj potrudite, da vam uspe priti med najboljše kandidate. Izmed vseh, ko bodo med 15. 6. in 20. 9. 2018 vlogo oddali na naslov Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana, s pripisom: »za 250. JR ŠDP«, bo sklad izbral 1000 najboljših in jim podelil štipendije v naslednjem študijskem letu.

Comments


bottom of page