top of page

Kaj storiti, ko dobite zahtevek za vračilo štipendije zaradi nezaključenih študijskih obveznosti bre

Ti ni uspelo zaključiti magistrske naloge, ker si jo zaradi odsotnosti mentorja moral zagovarjati v naslednjem študijskem letu? Ali pa si morda raziskavo povezal s projektom podjetja, kjer si zaposlen in se je projekt zavlekel? Oba primera se nanašata na nezaključene študijske obveznosti brez lastne krivde. Več o tem, kaj to pomeni in kaj lahko storiš, če dobiš zahtevek za vračilo štipendije, si preberi v nadaljevanju …

Pomembno je, da študenti poznamo svoje pravice, tudi kadar pride do neželenih situacij, kot na primer da nam ne uspe diplomirati/magistrirati v predpisanem roku brez lastne krivde in bi zato morali vračati štipendijo. Logičen odziv je zato pri takšnih situacijah prošnja za podaljšanje roka za zaključek pri štipendistu, torej CSD.

Kako pri CSD podaljšati rok za zaključek študija, če ga niste zamudili po lastni krivdi

Absolventski staž je potekel, zagovora še vedno ni bilo, obvestilo o vračilu štipendije se znajde v nabiralniku. Kaj sedaj? Najprej je treba vedeti, ali zamujen rok pomeni, da je kandidat bil pripravljen in študija ni mogel zaključiti brez lastne krivde. Takšni razlogi so lahko težke zdravstvene ali socialne okoliščine, lahko pa se zgodijo tudi v drugih situacijah, ko študent po mnenju Varuha človekovih pravic ne bi smel nositi odgovornosti za nepravočasen zaključek študijskih obveznosti.

Rok za podaljšanje lahko pridobite tudi iz razlogov, ki smo jih navedli v uvodu. Mednje sodi tudi primer študija arheologije, kjer zaradi zapletenega raziskovalnega postopka raziskava ni mogla biti končana pravočasno, prav tako pa tudi ne magistrsko delo, ki je na njej temeljilo.

V takšnih primerih se študentje lahko sklicujemo na višjo silo. Torej na okoliščino, ki se je pojavila nepričakovano in nanjo nismo imeli vpliva. Obrazložitev situacije s prošnjo za podaljšanje roka za zaključek študijskih obveznosti je potrebno podpreti tudi s potrdilom fakultete. Pri predložitvi vloge je smiselno navajati tudi obvestilo Varuha človekovih pravic, morda tudi navajati 99. člen ZŠtip-1 in se v primeru neugodne rešitve po potrebi tudi pritožiti.

Comments


bottom of page