top of page

Manj birokracije pri podaljšanju pravice do štipendije

Štipendiste z naslednjim študijskim letom čaka poenostavljeno podaljšanje pravice do štipendije. Poleg enostavnejšega izračuna se nam obetajo bolj prijazni pogoji za podaljšanje ter vračanje štipendij.

ŠOS je konec prejšnjega tedna objavil odlično novico - 19. 4. 2018 smo potrdili novelo zakona o štipendiranju. Optimizacija administracije upravnih postopkov se je odrazila tudi na poenostavitvi podaljšanja pravice do štipendije, ki bo po novem samodejna. Za študente to pomeni, da bo podatke za informativni izračun zneska, do katerega bo upravičen študent pri prehodu v višji letnik, pridobil štipenditor sam.

Še nekaj sprememb v prid študentov…

Po novem bo dodatek za uspeh odvisen le od povprečne ocene, ne pa od točk ECTS. To pomeni, da bomo dodatek lahko dobili tudi med absolventskim stažem. Po novem se dodatek za uspeh za študente dodeli:

- za povprečje ocen od vključno 8,00 do vključno 8,25: 17 evrov,

- za povprečje ocen nad 8,25 do vključno 8,50: 22 evrov,

- za povprečje ocen nad 8,50 do vključno 9,00: 30 evrov,

- za povprečje ocen nad 9,00: 40 evrov.

Pri tem moramo biti pozorni še na dikcijo istega člena: “Ne glede na drugi odstavek tega člena štipendistu dodatek za uspeh ne pripada, če je v predhodnem študijskem letu prejel manj kot tri številčno izražene ocene.”

Pri menjavi študijskega programa spremembe ne bo potrebno sporočiti, saj bo s spremembo zakona štipendija vezana le na raven izobraževalnega programa (razn pri štipendijah, namenjenih točno določenim programom, kot so npr. štipendije za deficitarne poklice). V primeru, da študija ne zaključimo, pa bomo štipendijo vračali le za zadnji letnik oz. za čas absolventskega staža. Tisti, ki bodo nezmožnost za dokončanje študija uspešno utemeljili z zdravstvenimi razlogi, pa štipendije za neopravljen letnik sploh ne bodo vračali.

Več si oglejte v sporočilu ŠOS oz. sami noveli.

Commentaires


bottom of page