top of page

Mirovanje štipendijskega razmerja ob neizpolnjevanju obveznosti zaradi posledic epidemije

Napredovanje v višji letnik oz. zaključek izobraževanja je bistvena obveznost vsakega štipendista. Vendar pa pod določenimi pogoji lahko dijak ali študent, ki štipendijo prejema, izkoristi mirovanje štipendijskega razmerja, v katerem štipendije ne dobiva, a mu je tudi ni potrebno vračati, saj rok za izpolnjevanje obveznosti preloži. Letos so med razlogi za odobritev mirovanja tudi posledice epidemije.

Vir slike: Unsplash

Pravica do mirovanja štipendije iz naslova posledic epidemije

Vsem študentom in dijakom, ki jim je epidemija s svojimi posledicami preprečila zaključek študija ali nadaljevanje v višji letnik, bodo štipendijska razmerja mirovala do študijskega oz. šolskega leta 2021/2022. Odločba za mirovanje štipendijskega razmerja bo izdana po uradni dolžnosti, zato prošnje ali vloge naj ne bi bilo potrebno pošiljati. Pravica do mirovanja velja za vse, ki so mirovanje tekom izobraževanja že izkoristili obenem pa ne bo vplivala na nadaljnje koriščenje tega “izhoda v sili”.

Bo pa prošnjo za spremembo dogovora z dokazili potrebno poslati vsem, ki že imajo sklenjen dogovor o odlogu o vračilu ali obročnem vračanju štipendije. Potrebno je priložiti izjavo, da obveznosti ne more izpolniti zaradi izjemnih okoliščin v zvezi z epidemijo in prošnjo s prilogami poslati pred iztekom roka za plačilo. Vendar pazite, če je dogovorjen rok za vračilo po 31. decembru 2020, je prošnjo vseeno potrebno poslati pred tem datumom.

Za katere štipendije velja pravica do mirovanja zaradi posledic epidemije?

Pravica do mirovanja zaradi posledic epidemije velja za:

  • državne štipendije,

  • Zoisove štipendije,

  • štipendije za Slovence v zamejstvu,

  • štipendije za deficitarne poklice in

  • štipendije Ad futura za študij v tujini.

Še več informacij na temo mirovanja štipendij najdete na Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije.

Comments


bottom of page