top of page

MO Celje je mladim prijazna občina

Ali ste vedeli, da je Mestna občina Celje mladim prijazna občina? Gre za certifikat, ki se podeljuje letno za štiri leta izvajanja aktivnih mladinskih politik, katerih glavni cilj je integracija mladih v družbo z namenom spodbude njihove čim hitrejše osamosvojitve. Občina dobi certifikat, če se izkaže vsaj pri enem prioritetnem področju, namenjenem mladim in se s pridobitvijo certifikata tudi zaveže, da bo z delom nadaljevala enako ali še bolj učinkovito.

Vir: Unsplash

Področja ocenjevanja uspešnosti izvajanja ukrepov

Mladim se lahko občine oz. lokalne skupnosti posvečajo z več vidikov. Inštitut za mladinsko politiko mednje prišteva “načrtno obravnavanje področja mladine, participacijo mladih, organiziranje mladih, informiranje mladih, zaposlovanje mladih, izobraževanje mladih, stanovanjsko politiko, mobilnost mladih ter skupne projekte med mladimi in Občino”. Tokratni razpis natančneje določa pravila, po katerih si občina lahko pridobi certifikat. Letošnje zahteve za podaljšanje sodelovanja vključujejo vsaj en ukrep iz vsakega prednostnega področja, izveden v zadnjih 2 letih in vsaj še en dodaten ukrep s področij stanovanjske politike, politike zaposlovanja in organiziranja mladih.

Pomen aktivne participacije mladih

Aktivna participacija je pojem, ki bi ga morale poznati vse družbene skupine. Tudi mladi. Gre za vključevanje v vsakdanje družbeno okolje v skupnosti, v kateri se nahajamo. V mestu, vasi, četrti, ulici ali soseski. Povezovanje in sodelovanje v družbi nam ljudem kot socialnim bitjem prinaša ne le emocionalne, ampak tudi materialne koristi. Bolj povezani lažje najdemo rešitve v vsakdanjih situacijah, gradimo svoje mreže in nenazadnje izkušnje, ki nam lahko odprejo nekatere poglede na svet ter poti vanj.

Obdobje med 15. in 29. letom starosti, v katerega Inštitut za mladinsko politiko iz naslova razpisa prišteva družbeno skupino mladih, je kritično za osamosvojitev in vzpostavitev aktivnega življenja ljudi, ki doprinašajo družbi, se je zavedajo in z njo rastejo. Morda je to celo čas, ko se pojavi vprašanje vzpostavitve, utrditve ali na drugi strani izgube vezi z družbenim okoljem, ki je bistvena za normalen vsakdan.

Kot še pravijo na spletnem mestu Mladi in občina: “Kombinacija izkušenj starejših in mladostne zagnanosti lahko prinese neverjetne rezultate. Mladim je potrebno dati priložnost, da se izkažejo, in jim nuditi podporo, jih poslušati ter spodbujati pri uresničevanju njihovih idej.”

Verjamemo, da Celje to spodbuja, saj se aktivne participacije poslužujemo v KŠOC, in si želimo ter bomo vztrajali pri tem, da bi delo lahko tudi uspešno nadaljevali.

Comments


bottom of page