top of page

Nov javni razpis za neprofitna stanovanja v Celju

Neprofitna stanovanja so namenjena določenim družbenim skupinam, ki so v slabšem socialnem položaju in so na voljo v omejenem obsegu. Med upravičenci sodijo v eno od glavnih ciljnih skupin mladi do 30 let in mlade družine do 30 oz. 35 let.

Slika je simbolična. Vir slike: Unsplash


Pomembna spodbuda mladim na poti do osamosvojitve je tudi pomoč pri pridobitvi lastnega prebivališča v obliki neprofitnega stanovanja. V Celju za javne razpise v okviru kapacitet 150 neprofitnih stanovanj na območju MOC skrbi podjetje Nepremičnine Celje, ki je pred kratkim izdalo nov razpis za obdobje od 2022-2024.


Kakšna so neprofitna stanovanja in koliko stanejo

Neprofitna stanovanja se dodeljujejo glede na normative tlorisne površine stanovanja glede na število članov upravičene družine. Za enočlansko to pomeni 20 do 30 kvadratnih metrov (oz. do 45 v primeru plačila lastne varščine), za, na primer, 3-člansko pa od 45 do 55 (oz. 70) kvadratnih metrov. Za več kot 6-članske družine se površine povečujejo po 6 kv. m. za vsakega dodatnega člana.


Najemnina se oblikuje “na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje neprofitne najemnine in določitvi višine subvencij najemnin (Ur. list RS, št. 153/21) oziroma na podlagi predpisa, ki bo veljal v času oddaje stanovanja v najem. Po trenutno veljavni zakonodaji pa je povprečna cena dvosobnega stanovanja (55 kv. m.) za upravičenca s 320 točkami približno 200 evrov. V primeru dodelitve večjega stanovanja, se razlika kvadrature obračuna kot prosto oblikovana najemnina.


Sem primeren/-na kandidat/-ka za neprofitno stanovanje - kako ga pridobim?

Vsak prosilec se prijavi z vlogo, ki je priložena razpisni dokumentaciji, obe sta dostopni na spletnem mestu Nepremičnin Celje. Vloga zajema osebne podatke upravičenca, premoženje in prihodke vseh družinskih članov in drugih morebitnih priznanih statusih, kot so samohranilstvo, status zunajzakonske skupnosti, brezposelnost, posebnem stanovanjskem statusu itd.


K vsaki dodatni okoliščini, ki je navedena, je potrebno priložiti tudi dokazilo. Na podlagi vseh informacij o dohodkih družine (štejejo se vsi neto prihodki, vključujoč nadomestila, denarno socialno pomoč, študentsko delo, pokojnina, invalidnina ipd.) in o drugih dokazanih okoliščinah, se vsakemu prosilcu preračunajo točke, na podlagi katerih se jih razvrsti na prednostne liste za dodelitev stanovanj.
Commentaires


bottom of page