top of page

Novo študijsko leto po hibridnem sistemu

Hibridni sistem študija je lahko naša nova realnost, v kateri fakultete ne bomo več obiskovali vsak dan, ampak le v omejenem obsegu. Programi naj bi se izvajali v obliki e-študija vsaj delno oziroma kolikor je to le mogoče. Ideja o študiju na daljavo pravzaprav ni nova. Mnoge univerze, fakultete in druge izobraževalne institucije jo ponujajo že nekaj let. Nekatere študijske obveznosti je na daljavo praktično nemogoče izvesti, bi pa v primeru dobre epidemološke slike bilo po mnenju mnogih še vedno najbolj optimalno študij v celoti izvesti s fizično prisotnostjo na izobraževalnih institucijah.

Vir slike: Unsplash

Ideja e-študija ni nova

Ideja študija na daljavo sega že daleč nazaj, natančneje že v začetek 19. stoletja, ko so študentje ter profesorji Čikaške univerze komunicirali preko običajne pošte. Kasneje so sistem študija na daljavo skušali vzpostaviti skozi radijske in televizijske kanale, v sedemdesetih pa se je študij na daljavo pričel razvijati že v smer, kot jo poznamo danes, preko tele- in videokonferenc (AECT, 2001).

Fakultete, sploh zasebne, so že pred letošnjo pomladjo več let izvajale ali skušale izvajati t. i. e-študij. Nekatere to kot veliko prednost navajajo že dlje kot desetletje, novo študijsko leto pa to realnost prinaša praktično vsem študijskim programom, ki se izvajajo v sklopu javnega visokošolskega izobraževanja pri nas.

Fakultete se pripravljajo na hibridni sistem študija

Vse tri univerze pripravljajo navodila in usmeritve za članice, te pa se na izvedbo študija v naslednjem študijskem letu organizirajo znotraj lastnih institucij in glede na same specifike posameznega programa. Terensko, laboratorijsko in drugo praktično delo je dostikrat vezano na lokacijo fakultete in zato zahteva prisotnost študentov. Redko kateri študij se bo na daljavo izvajal v celoti, zato fakultete čim prej potrebujejo navodila tudi s strani drugih pristojnih javnih institucij, ki skrbijo za omejevanje širjenja virusa (STA v Dostop).

Kakovost študija ostaja na prvem mestu

Študij na daljavo prinaša prednosti, pa tudi dvome o kakovosti izvedbe, enakih možnosti in dostopnosti. Izvedba študija v živo v primeru zmanjšanja nevarnosti okužbe je tako po mnenju mnogih še vedno najugodnejši scenarij za začetek študijskega leta 2020/2021. Tudi mi verjamemo, da smo na nivoji viskošolskega izobraževanja sposobni vzpostaviti pogoje za varno in kakovostno izvajanje študijskega procesa in upamo, da bomo v naslednje študijsko leto vstopili z optimalnimi možnostmi za uspeh.

Comments


bottom of page