top of page

Predvidoma se letos obe maturi začneta 30. maja

Javnost je že dosegel uraden predlog, da se matura prične po predvidenih rokih, le esej bo premaknjen na isti dan kot druga pola za opravljanje maturitetne obveznosti iz materinščine. Dijaki se bodo na maturo pripravili na daljavo, šole bodo lahko tudi podaljšale roke za oddajo poročil, vaj in nalog za praktični del izpita. O tej in še nekaterih drugih spremembah si preberite v nadaljevanju …

Vir slike: Unsplash

Dijaki zaključnih letnikov so že zaskrbljeno pričakovali maj ali pa upajoč na to, da bodo pridobili še kakšen dodaten mesec za učenje, resno pripravo na maturo odlagali na september. Realnost je potrkala na vrata in predvideva, da spomladanska matura bo. In to po skoraj enakem urniku, kot predvideno sprva.

Predviden urnik splošne mature, pomlad 2020

Splošna matura je doživela le nekaj manjših sprememb. Prvi je letos na vrsti pisni izpit iz angleščine, ki ga bodo dijaki opravljali 30. maja 2020. Sledi ji materni jezik le dva dni zatem. Pisali se bosta obe poli v istem dnevu. Matematika je v načrtu 6. junija. Ostali predmeti se bodo razvrstili med 2. in 17. junijem. Pisni izpiti bodo med 15. in 23. junijem, le izjemoma bodo šole lahko razpisale ustne izpite tudi 6. in 13. junija.

Nekateri dijaki so že računali na premik roka za izpolnitev praktičnega dela mature. Seminarske naloge, vaje in poročila pa bodo lahko kasneje oddali le v primeru, če bo tako odločila njihova šola. Pazljivo, saj nekatere šole kljub temu vztrajajo pri prvotno zastavljenih rokih, zato preverite neposredno pri vaših profesorjih oziroma mentorjih. Verjetno je tako tudi bolje, saj boste potem imeli tako vrh glave dela s pripravo na teoretični del.

Rezultati bodo na voljo 13. julija, isti dan pa vse do 15. 7. 2020 bo možen tudi vpogled v izpitno dokumentacijo in 16. 7. zadnji rok za ugovor.

Predviden urnik poklicne mature, pomlad 2020

Urnik poklicne matura ostaja praktično nespremenjen. Pisni izpiti glavnih 3 predmetov bodo ob enakih dneh kot pri splošni. Poklicna matura se začne prav tako z angleščino 30. maja, nadaljuje s slovenščino (oz. italijanščino/madžarščino v dvojezičnih šolah) 1. junija in matematiko 6. junija. Drugi predmet se bo pisal 11. junija, 15. junija pa slovenščina ali italijanščina kot drugi tuj jezik.

Kandidati bodo z rezultati seznanjeni 7. julija in svojo zahtevo po vpogledu oddali do 10. julija 2020.

Podrobnosti na RIC: Splošna matura Poklicna matura

Pomembno! Gre za predlog, vendar lahko še vedno pride do sprememb. Zato sledite navodilom šole, da boste sigurno imeli prave informacije! Spremljajte pa tudi nas, saj se bomo trudili tudi mi informacije preverjati in vam jih čim prej posredovati.

Comentários


bottom of page