Prijave za štipendijo Ad futura so odprte do sredine aprila

Vsi, ki poznate štipendijo Ad futura, veste, da je namenjena študiju v tujini. Ne le, da pokrije šolnino v višini do 15.000 evrov, ampak tudi nudi visoko kritje mesečnih življenjskih stroškov v državi, v kateri študirate. Tisti, ki to štipendijo že imate, poznate njene prednosti, ostali pa vabljeni, da si jih ogledate v nadaljevanju prispevka.

Štipendija Ad futura je namenjena visokošolskem izobraževanju slovenskih študentov v tujini. Mlajši od 28 let se tako lahko prijavite in pridobite sredstva za podporo pri izobraževanju na “izobraževalni ustanovi, ki jo pristojni organi države izvora izobraževanja priznavajo kot izobraževalno ustanovo” (Javni razpis štipendij Ad futura za študij v tujini za leto 2019 (271. JR), str. 3).

Štipendije so namenjeni študentom na prvi ali drugi bolonjski stopnji

Primaren pogoj za pridobitev štipendije je sprejem na izbran program, za katerega štipendijo pridobivate. Ob tem pa morate biti dijaki, ki se vpisujete v prvi letnik prve bolonjske stopnje, biti pozorni tudi na usmeritev, saj za prvo stopnjo velja tudi omejitev področij študija. Ad futura financira vse, ki se boste odločili za študij na “področjih, ki se uvrščajo v naslednje kategorije KLASIUS-P-16:

  • 05 Naravoslovje, matematika in statistika

  • 06 Informacijske in komunikacijske tehnologije

  • 07 Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo

  • 08 Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo

  • 091 Zdravstvo.” (Javni razpis štipendij Ad futura za študij v tujini za leto 2019 (271. JR), str. 1)

Prav tako morate dijaki v predhodnem izobraževanju doseči povprečje vsaj 4,1. Za študente, ki se vpisujete na 2. ali 3. bolonjsko stopnjo, pa omejitve glede usmeritev ni, ampak je pogoj doseganje povprečne ocene 8,0.

Kaj pa če imam za tujino priskrbljena tudi druga sredstva?

Če za študij v tujini prejemate tudi druga namenska sredstva za pokritje stroškov, lahko ta vplivajo na višino štipendije. Najprej se odštejejo od povračila višine šolnine, šele če le-to presežejo, se odštejejo še od same štipendije za povračilo življenjskih stroškov.

Rok za prijavo za študijsko leto, ki se začne v letu 2019, je do 17. 4. 2019. Sredstva se dodeljujejo na podlagi meril za ocenjevanje vlog, zato je potrebno slednjo kakovostno pripraviti. Da bi to naredili čim bolje, si oglejte naš prispevek o tem, kako oddati čim boljšo vlogo za štipendijo Ad futura. Vloge oddate v fizični obliki Javnemu štipendijskemu, razvojnemu, invalidskemu in preživninskemu skladu Republike Slovenije, Dunajska 20, 1000 Ljubljana (s pripisom: »vloga za 271. javni razpis«).

Celoten razpis

Mariborska cesta 2

3000 Celje

Slovenija

  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon
Piši nam

© 2017 by Matic Gabriel & Tadej Perčič