top of page

Prvi letošnji razpis enkratne denarne pomoči fundacije Študentski tolar

Že poznate fundacijo Študentski tolar? Gre za ustanovo ŠOU v Ljubljani, ki študentom, vpisanim na katerokoli članico ljubljanske univerze nudi enkratno nepovratno denarno pomoč študentom v stiski.

Ideja fundacije je, da bi pomagala vsem, ki želijo študirati, a jih finančna oz. socialna stiska pri tem ovira. Letos je zato odprla prvi poziv, s katerim študente s statusom ene od članic UL ali tiste, ki so redno vpisani in prvo leto brez statusa, vendar pa niso v rednem delovnem razmerju. En od pogojev je tudi slovensko državljanstvo, za tuje državljane študente pa prijavljeno začasno bivališče v Sloveniji.

Sem študent članice UL, ki izpolnjuje prej opisane pogoje. Kako lahko zaprosim za enkratno denarno pomoč?

Kot že napisano, gre za pomoč tistim, ki so v socialni stiski. Poleg prej opisanih pogojev morajo študenti, ki želijo vložiti prošnjo za enkratno denarno pomoč, torej predložiti dokazila, da imajo razlog za socialno stisko ter da jim jo bo enkratna denarna pomoč pomagala razrešiti. Razlogi za socialno stisko so povečanje družine (npr. rojstvo otroka), brezposelnost ali smrt tistega, ki družino vzdržuje, spor glede preživninske obveznosti, zdravstvene težave, ki onemogočajo aktivno samostojno reševanje socialne stiske itd.

Višina denarne pomoči je odvisna od dejanskega socialnega položaja prosilca

Letos bo fundacija za denarno pomoč skupno namenila kar 30.000 evrov. Te pa bo prosilcem razdelilia glede na točke, ki jih bo zbral s pomočjo ustrezne predložene dokumentacije. Vsak prosilec bo za sklenitev pogodbe o denarni pomoči moral napisati prošnjo z opisom situacije, v kateri se je znašel ter namen porabe denarne pomoči. Izpolniti bo moral tudi vlogo, podpisati tri izvode pogodbe, izjavo o številu osebnih računov, katerih izpise bo predložil ter izjave o nezaposlenosti in izkaz namenske porabe sredstev. Priložiti bo moral tudi kopijo osebnega dokumenta in bančne kartice. Poleg naštetega mora predložiti še potrdilo o vpisu na članico UL ter izpis zaslužkov preko napotnic, potrdilo gospodinjske evidence in fotokopijo potrdil o dohodkih vseh članov gospodinjstva, starejših od 16 let.

Vsak prosilec s predloženimi dokazili zbira točke iz naslovov zgoraj omenjenih in dodatnih dokazil. Fundacija mu / ji tako lahko dodeli 350, 450 ali 550 evrov, glede ugoditve vlogi pa bo komisija študente obvestila v roku 60 dni od prejema popolne vloge, ki jo mora prosilec do 12. Junija 2017 poslati priporočeno po pošti.

Comments


bottom of page