top of page

Razpis za pripravniška mesta v vzgoji in izobraževanju je odprt

Javni razpis pripravniških mest na področju vzgoje in izobraževanja 2022/23 je odprt od 3. 6. 2022. V naslednjem šolskem letu bo tako na voljo skupaj 250 klasičnih pripravniških mest s sklenjenim delovnim razmerjem na področju vzgoje in izobraževanja.

Vir slike: Image by 14995841 from Pixabay


Vrste pripravniških mest, pogoji in roki


Razpis za klasična pripravniška mesta s sklenjenim delovnim razmerjem na področju vzgoje in izobraževanja odpira tri sklope pripravniških mest:

  • A - 50 mest za pomočnik vzgojitelja v vrtcih in šolah ter zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami.

  • B - 30 mest za vzgojitelja ali svetovalnega delavca v vrtcih in šolah ter zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami.

  • C - 170 mest za učitelja, vzgojitelja, socialnega delavca ali knjižničarja v osnovnih, srednjih in glasbenih šolah, domovih za učence in dijaških domovih ter šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami.


Pogoji za prijavo vključujejo primerno izobrazbo, manj delovnih izkušenj, kot jih za pristop k strokovnemu izpitu zahteva Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja ter druga merila, ki bodo upoštevana, če bo prijavljenih kandidatov več kot je predvidenih mest. Največ bo doprinesel šolski oz. študijski uspeh, za sklop B in C pa dodatno še pedagoška, pedagoško-andragoška ali specialnopedagoška izobrazba. Razpis predvideva tudi višino sredstev za stroške pripravnikov; v sklopu A 9.231,06 EUR za šest mesecev in v sklopih B in C 16.728,80 EUR za deset mesecev. Vsi trije sklopi se nanašajo na javnoveljavne programe, lahko pa se pripravništvo opravlja tudi v zasebnem zavodu, če ta izpolnjuje pogoje.


Poleg izpolnjevanja pogojev morajo kandidati za uspeh oddati popolne vloge. Te zajemajo tudi dokazila, kot so spričevala in druga dokazila za zahtevano opravljeno izobrazbo in pisne izjave o izpolnjevanju ostalih pogojev. Rok za prijavo je 27. 6. 2022, rok za sklenitev pogodbe pa 30. 9. 2022, skleniti jo je potrebno za začetek opravljanja pripravništva s sklenjenim delovnim razmerjem od 1. 10. 2022 in s polnim delovnim časom. Celotno dokumentacijo boste našli na uradnem spletnem mestu razpisa.


Se v javni vzgoji in izobraževanju obetajo boljši časi?


“Koronakriza”, ki se - predvsem v obliki pomanjkanja znanja in nepripravljenosti za nadaljevanje izobraževanja - zaradi izvajanja programov na daljavo že kaže tudi na področju vzgoje in izobraževanja, se je končno zaključila. Vrnitev predšolskih otrok, šolarjev, dijakov in študentov v igralnice, učilnice in predavalnice, prinaša optimizem, da se bodo zadeve izboljšale. Svež razpis za pripravništva, ki smo ga čakali kar desetletje (vir: Dostop), pa tudi, saj po zaključku pripravništev obljublja kar 250 novih primerno kvalificiranih mladih in zanosa polnih posameznikov, ki bodo lahko doprinesli h kakovosti izvajanja različnih programov.

Comments


bottom of page