top of page

Razpis za Zoisovo štipendijo je objavljen

Vsi obstoječi in morebitni bodoči prejemniki Zoisovih štipendij si lahko od 10. 6. 2019 že ogledate razpisno dokumentacijo za prejemanje štipendije v naslednjem šolskem oziroma študijskem letu. Še vedno velja, da je razpis za štipendijo po Zštip-1 pri prehodu v višji letnik drugačen od postopka za prijavo na novo izobraževalno stopnjo, prav tako posebej najdejo razpis študentje, ki štipendijo prejemajo še po Zštip.

Zoisova štipendija je lahko marsikateremu nadarjenemu dijaku ali študentu v pomoč. Nekaj dodatnih evrov na mesec doprinese k dodatnim možnostim izobraževanja ali drugega kakovostnega koriščenja prostega časa, nekateri pa jo porabijo tudi za življenjske stroške. Če ste na dodaten priliv iz naslova štipendije za nadarjene dijake in študente računali tudi v prihodnjem šolskem oziroma študijskem letu, hitro preverite, kaj vse še lahko uredite, da bo mala denarna nagrada za vaš trud jeseni še v vašem žepu.

Rok za oddajo vlog je:

- petek, 6. 9. 2019, za dijake in

- ponedeljek, 7. 10. 2019, za študente.

Novi štipendisti se prijavite v skladu z zakonom Zštip-1

Zakon o štipendiranju Zštip-1 vsem potenicialnim novim prejemnikom zagotavlja enotno višino štipendije za dijake v višini 120 evrov in študente 180 evrov. Dodatek za prevoz znaša 80 evrov, za posebne potrebe 50 evrov. V kolikor se dijak ali študent izobražuje v tujini, pa višina osnovne štipendije zraste za 100 evrov.

Po Zštip-1 mora vsak novi prijavitelj za uspešno pridobitev Zoisove štipendije izpolniti splošne in posebne pogoje. Ti se nanašajo na višino učnega uspeha in posebni dosežek. Več o samih pogojih in vlogi najdete na strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije.

Pozor! Razpisni pogoji za nove štipendiste veljajo tudi za vse, ki se vpisujete v višjo stopnjo izobraževanja (na primer pri prehodu iz srednje šole na fakulteto oziroma pri prehodu v višjo študijsko stopnjo).

Stari štipendisti se prijavite po Zštip ali Zštip-1

Zakon, na podlagi katerega se za Zoisovo štipendijo prijavljate novi štipendisti, je tisti, na podlagi katerega ste se prijavili (in štipendijo pridobili) prvič. Zštip-1 tako velja za vse, ki vam je bila Zoisova štipendija za trenutni izobraževalni program podeljena od vključno šolskega oziroma študijskega leta 2014/2015. Za vas veljajo skoraj enaki pogoji kot za nove štipendiste, le da potrebujete za nadaljnje prejemanje štipendije dovolj visoko povprečje ali posebni dosežek (ne več obeh naenkrat).

Vsi, ki ste Zoisovo štipendijo pridobili do vključno šolskega ali študijskega leta 2013/2014, pa velja Zštip, ki določa, da boste do konca trenutnega izobraževalnega programa prejemali Zoisovo štipendijo v višini osnovne štipendije in dodatkov:

“- mesečna osnovna Zoisova štipendija za dijake: 66,05 EUR (za izobraževanje v tujini 132,10 EUR)

- mesečna osnovna Zoisova štipendija za študente: 101,78 EUR (za izobraževanje v tujini 203,56 EUR)

- dodatek za vrsto in področje izobraževanja v višini 30,31 EUR;

- za učni oziroma študijski uspeh v višini 20,56 EUR za dijake s povprečno oceno od 4,10 do vključno 4,49 oziroma za študente s povprečno oceno od 8,50 do vključno 8,99 oziroma v višini 37,90 EUR za dijake s povprečno oceno 4,50 ali več oziroma za študente s povprečno oceno 9,00 ali več;

- za bivanje izven kraja stalnega prebivališča v višini 85,53 EUR;

- za štipendiste s posebnimi potrebami v višini 50,89 EUR.” (vir: Nadaljnje prejemanje po ZŠtip)

Kommentare


bottom of page