top of page

Slovenci v zamejstvu in Slovenci po svetu se lahko prijavite za štipendije

Slovenci v zamejstvu in po svetu lahko za študij v Sloveniji pridobite štipendijo. Osnovna štipendija znaša 214,84 evrov mesečno, prijavijo pa se lahko bodoči študentje, vpisani v letnih prve ali druge stopnje.


Kakšni so pogoji za pridobitev štipendije za študij v Republiki Sloveniji za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu za študijsko leto 2022/2023?


Prvi pogoj za pridobitev štipendije je stalno prebivališče zunaj RS. Oseba mora biti Slovenec oz. Slovenka z državljanstvom Slovenije, statusom Slovenca ali brez obeh. Vlagatelj lahko štipendijo pridobi, če ne prejema Zoisove ali državne štipendije, ni v delovnem razmerju oz. ne opravlja dejavnosti in ni prijavljen na zavodu. Ker je 326. javni razpis namenjen prvi dodelitvi štipendije, pa je pomembno tudi, da je v študijski program vpisan prvič in da bo s tem pridobil višjo stopnjo izobrazbe.


Katero dokumentacijo je potrebno oddati in do kdaj


Vsak kandidat mora izpolniti prijavnico in jo skupaj z dokazili oddati do 30. septembra 2022. To je zadnji dan, ko prijavnico še lahko priporočeno pošljete po pošti ali jo oddate osebno. Priložiti je potrebno naslednji obvezni dokazili:

  1. Če se vpisujete na prvo stopnjo, morate oddati dokazila o vseh zaključnih ocenah vseh letnikov, če pa se vpisujete na drugo, morate oddati dokazila o vseh ocenah, pridobljenih na izpitih v sklopu študija na prvi stopnji.

  2. Ustrezno dokumentacijo, s katero izkazujete izpolnjujete enega od posebnih pogojev . To je lahko ali odločba in mnenje Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu ali dokazilo o “slovenskem poreklu do drugega kolena v ravni vrsti oziroma pripadnosti slovenski narodni skupnosti” - natančnejše opredelitve si lahko ogledate v samem razpisu.

Oddate lahko tudi neobvezno dokumentacijo, ki vam lahko prinese dodatne točke za pridobitev štipendije. To so: dokazila o aktivnem sodelovanju, ki vam lahko prinese 25 točk. Podobno lahko pridobite dodatnih 25 točk tudi z oceno Urada. Sicer pa je merilo za razvrščanje kandidatov predvsem povprečna ocena na predhodni stopnji izobraževanja.


Comments


bottom of page